Англійська для юристів

Англійська для юристів

«Англійська для юристів» матеріал націлений на представників цієї професії. Він буде корисний не тільки юристам, а й звичайним студентам: багато термінів часто вживаються в новинах, так що вам буде легше зрозуміти, про що говорить диктор.

Для початку ми хотіли б звернутися до юристів, які не впевнені, що знання англійської стане в нагоді для їх роботі. З кожним роком процес глобалізації все сильніше впливає на кар’єру: якщо раніше англійська була потрібна буквально кільком спеціальностями, то тепер мало не кожен другий роботодавець вимагає знання англійської, навіть якщо ви не працюєте безпосередньо з іноземними клієнтами. А якщо мова йде про престижні міжнародні фірми, то шанси потрапити на бажану посаду є лише у людей з рівнем не нижче Intermediate. Звичайно, тільки вам вирішувати, чи варто здобувати нові знання, але ми все ж радимо ознайомитися з нашою статтею і подумати над цим.

Базовий словник юридичних термінів англійською мовою

У цій частині статті ми наведемо короткий словник основних юридичних термінів, без знання яких юристам складно обійтися.

Для початку давайте розберемося в типах юристів. В англійській існує кілька визначень для цього слова. Наприклад, загальний термін в США і Великобританії – lawyer, але в Америці будь-якого юриста найчастіше називають attorney. Помічника attorney в США називають paralegal / ˌpærəliːɡ (ə) l /. Solicitor консультує клієнта в офісі і може представляти його в судах нижчої інстанції, термін зазвичай використовується в Великобританії. Barrister – юрист вищого рівня, ніж solicitor, представляє клієнта в суді вищої інстанції, термін також використовується в Великобританії. У США немає поділу юристів на barrister і attorney. Більш докладно про різницю між цими словами читайте в статті «Як називаються юристи англійською мовою: lawyer, attorney, barrister».

Тепер давайте дізнаємося, як звучать англійською мовою різні види і області права (law). До речі, слово law означає не тільки право, а й закон в широкому сенсі, а також законодавчий акт.

Слово/Словосполучення Переклад
Bankruptcy law Закон про банкрутство
Civil law Цивільне право
Company law Законодавство про господарські товариства
Competition law Антимонопольне право, захист конкуренції
Contract law Договірне право
Criminal law Кримінальне право
Employment law Трудове законодавство
Environmental law Правові норми з охорони навколишнього середовища
Family law Сімейне право
Health law Охорона здоров’я
Immigration law Імміграційне право
Intellectual property law Закон про інтелектуальну власність
International law Міжнародне право
Military law Військове право
Private law Приватне право
Procedural law Процесуальне право
Public law Публічне (суспільне) право
Real property law Норми права про нерухомість
Substantive law Матеріальне право
Tax law Податкове законодавство

Як бачите, видів права дуже багато, і в кожному з них є свої терміни. Ми хотіли б привести вам найвживаніші визначення з різних розділів права. Давайте спробуємо вивчити основну термінологію.

Intellectual property law – Закон про інтелектуальну власність

Слово/Словосполучення Переклад
A commercial name Торговельне, фірмове найменування
A licence Ліцензія
A patent Патент
A reproduction Відтворення; копія
A trademark Товарний знак
Author’s rights Авторські права
Copyright Видавниче право, право передруку / постановки
Disclosure Розголошення, розкриття інформації
Industrial property Промислова власність (різновид інтелектуальної)
Infringement / ɪnfrɪndʒmənt / Порушення (прав, закону, норм), посягання (на авторське право)

Competition law – Антимонопольне право, захист конкуренції

Слово/Словосполучення Переклад
A criminal sanction Кримінальне покарання, санкція
A trust Трест (об’єднання однотипних підприємств)
Anticompetitive practices Практика недобросовісної конкуренції, монополістична практика
Antitrust law Антимонопольне законодавство
Business entities Суб’єкти підприємницької діяльності
Monopoly Монополія
Predatory pricing Демпінг (штучне заниження цін)
Price gouging Спекуляція, штучне роздування цін
Сonspiracy Змова
To dominate Панування, домінування (на ринку)
To restrict Обмежувати, блокувати
Unenforceable Той, що не має юридичної сили

Employment law – Трудове законодавство

Слово Переклад
A pension Пенсія
Benefits Компенсаційні виплати, пільги, допомога (те, що сплачується крім основної зарплати)
Discrimination Дискримінація
Dismissal Звільнення
Recruitment Набір персоналу
Redundancy Звільнення (скорочення)
Severance Вихідна допомога
Termination Припинення дії договору / угоди
Trade union Профспілка
Workforce Персонал, працівники підприємства, робоча сила

Contract law – Договірне право

Слово/Словосполучення Переклад
A warranty Гарантія на продукцію, що забезпечує її заміну / ремонт
Ambiguity / ˌæmbɪɡjuːəti / of expressions Двозначність термінів / формулювань
An anticipatory breach Порушення договору до його вступу в силу
Duties Обов’язки
Liability Фінансові, боргові зобов’язання
Repudiation Анулювання, розірвання, одностороння відмова
Terms Умови (контракту)
To discharge Анулювати, розривати
To draft a contract Укладати договір
Enforceable Хто має юридичну силу, що підлягає виконанню
Non-binding Що не має обов’язкової сили

Real property law – Норми права про нерухомість

Слово/Словосполучення Переклад
A landlord Орендодавець, власник нерухомого майна
A tenant Орендар
An heir / eə (r) / Спадкоємець
Easement Сервітут (обмежене право користування землею)
Estate Майно, володіння
Fee simple Право успадкування без обмежень
Fee tail Обмежене право успадкування
Freehold Безумовне право власності на нерухомість
Leasehold Орендована нерухомість
Life estate Майно в довічному володінні
Rent Орендна плата
Reversion Зворотний перехід прав до попереднього власника; право викупу закладеної або відчуженої за борги нерухомості

Company law – Право, що регулює діяльність акціонерних компаній (Корпоративне право)

Слово Переклад
Bankruptcy Банкрутство, неплатоспроможність
Consent Згода, дозвіл
Enlargement Збільшення (підприємства)
Recession Криза, спад
Remuneration Гонорар, оплата, винагорода
Repayment Повернення, погашення боргу
Sustainability Здатність тривалий час триматися на одному рівні
To contribute Робити внесок
To maintain Підтримувати
To remedy Виправляти, усувати

Ну що, готові продовжити? Вся перерахована вище термінологія відноситься до окремих галузей права, але є лексика, яку потрібно знати практично кожному юристу. Ці слова характеризують судову діяльність, досудові розгляди, а також результати судових процесів і види покарань. Зацікавилися? Тоді давайте познайомимося з цими термінами.

Слово/Словосполучення Переклад
A breach / briːtʃ / / violation / ˌvaɪəleɪʃ (ə) n / of (the) law Порушення закону
A case Судова справа
A complaint Позовна заява, судова скарга
A contract Договір, угода
A defence Відгук на позовну заяву, захист в суді, аргументація обвинуваченого
A defendant Обвинувачений, відповідач
A fine Штраф
A hearing Судове засідання, слухання справи
A judge Суддя
A jury Колегія присяжних
A lawsuit Судова справа, цивільний позов
A legal action Судовий позов, звернення до суду
A litigant / lɪtɪɡənt / Будь-яка зі сторін в судовій справі (позивач або відповідач)
A plaintiff Позивач, заявник за позовом
A prosecution attorney / prosecutor Обвинувач
A tribunal Спеціальний суд: суд з питань трудових відносин, суд і т. Д.
A verdict / vɜː (r) dɪkt / Вердикт, рішення присяжних
An accusation (of) Звинувачення (в чомусь)
An allegation (of) Затвердження (про щось) в суді (зазвичай голослівне), заява без доказів провини
An injunction Судова заборона, яка забороняє судове розпорядження
An offence Правопорушення
A settlement Мирна угода
Court Суд (як абстрактне поняття і місце проведення засідання)
The court Загальна назва присяжних і судді
Damages Матеріальна компенсація, компенсація за збитки
Judgement Рішення суду
Law enforcement agency Орган юстиції, орган правопорядку
Legal abuse Порушення закону, зловживання законом
Legal proceeding Судочинство, процесуальні дії
Legislation Законодавство, закон
Trial Слухання справи, судовий процес, судочинство
To accuse Звинувачувати
To appeal Оскаржити, опротестувати (вирок)
To fine Штрафувати
Binding (document, decision) Обов’язковий до виконання (документ, рішення)
Civil Цивільно-правова, громадянська (не кримінальна, не військова)
Judicial / dʒuːdɪʃ (ə) l / Судовий, правовий
Legal Законний, правомірний

Що ж, знати одні слова недостатньо: необхідно вміти їх правильно поєднувати. Нижче ви побачите деякі словосполучення, які буде незайвим запам’ятати цілком, не розбираючи на окремі слова.

Словосполучення Переклад
A charge against Звинувачення проти кого-небудь
A heavy / substantial / large fine Великий штраф
A minor / maɪnə (r) / offence Дрібне правопорушення
To accuse falsely Звинувачувати помилково, обмовляти
To accuse someone of something / To accuse someone of doing something Звинуватити когось в чомусь / Звинуватити когось у скоєнні чогось
To appear in court З’явитися до суду
To assert your rights Відстоювати свої права
To be charged with an offence / a crime Бути звинуваченим у вчиненні правопорушення / злочини
To be guilty of … Бути винним в …
To come to trial Дійти до суду (про справу)
To deny / refute / rɪfjuːt / allegations Заперечувати / спростовувати твердження, голослівне звинувачення
To face / get a fine Отримати штраф
You’ll face / get a fine. Вас оштрафують.
To file a lawsuit Подати позов, порушити справу
To make allegations against / about someone Писати заяву на когось
To make / bring an accusation against someone Висувати звинувачення проти когось, звинувачувати когось
To pay a fine Платити штраф
To preside over a court / case Керувати судовим засіданням
To stand trial Відповідати перед судом, постати перед судом

Будь ласка, зверніть увагу: ми привели для прикладу тільки основні терміни по кожній темі. Якщо ж ви хочете отримати більш повні знання, необхідно буде взяти один зі спеціальних підручників.

Criminal law – словник з кримінального права англійською

Ця галузь права багата специфічними термінами, тому ми вирішили приділити їй більше уваги, ніж іншим. А почнемо ми з того, що вивчимо назви злочинів англійською мовою. Повний словник з назвами злочинців, які чинять протиправні дії, ви знайдете в статті «Види злочинів англійською мовою». Тут же ми наведемо трохи основних термінів.

Слово/Словосполучення Переклад
A) burglary / bɜː (r) ɡləri / Крадіжка зі взломом
(A) car / auto theft / θeft / Крадіжка автомобіля
(A) murder Умисне вбивство
(A) rape Згвалтування
(A) robbery Грабіж, крадіжка
An outrage Грубе порушення, злодіяння
Blackmail Шантаж
Drug trafficking Контрабанда наркотиків
Fraud Шахрайство
Hijacking Захоплення літака
Illegal acts / actions Протиправні дії
Kidnapping Викрадення людей
Malfeasance / ˌmælfiːz (ə) ns / Зловживання службовим становищем / владою
Manslaughter Ненавмисне вбивство
Mugging Вуличний грабіж
Shoplifting Магазинная крадіжка
Skimming Злочин, при якому шахраї зчитують дані вашої банківської карти під час того, як ви користуєтеся банкоматом
Smuggling Контрабанда

Зверніть увагу: поруч з деякими видами злочинів ми написали в дужках неозначений артикль a / an. Справа в тому, що ці слова в залежності від контексту можуть бути як злічуваними (вживаються з артиклем), так і незлічувані (вживатися без неозначеного артикля).

Збираєтеся стати адвокатом і захищати клієнтів в суді? А може, ви хочете стати прокурором і боротися зі злочинністю? Ви повинні вміти грамотно викладати свої думки англійською, оперуючи юридичними термінами. У табличці ми зібрали для вас основні слова і словосполучення, які точно треба знати, а за додатковими знаннями звертайтеся до підручника.

Слово/Словосполучення Переклад
A crime Злочин
A victim Потерпілий, жертва
A witness Свідок
Disputes Розбіжності, суперечки
Evidence Докази, показання свідків (незлічуваний іменник, використовується без артикля)
Investigation of a crime Слідство, розслідування (якогось злочину)
Prosecution Звинувачення, кримінальне переслідування
Testimony Показання свідків
To acquit Виправдати
To arrest Заарештувати, взяти під варту
To be in custody Бути під вартою (до суду)
To commit Здійснити (злочин)
To convict Визнати винним, винести обвинувальний вирок
To incriminate Інкримінували (злочин), звинувачувати
To plead guilty / To admit guilt Визнавати себе винним
To plead innocent Заявляти про невинність
To prosecute Звинуватити, притягнути до кримінальної відповідальності
Criminal Кримінальний, злочинний
Innocent Невинний
A criminal offence Кримінальний злочин
Accused courtroom rights Права обвинуваченого на судовому засіданні
Circumstantial evidence Побічні докази
Conclusive / Incriminating / Hard evidence Незаперечні факти, переконливий доказ
Juvenile / dʒuːvənaɪl / crime Підліткова злочинність
Crime scene Місце злочину
To arrest someone for something Заарештувати когось за щось
To arrest someone on charges / suspicion of something Заарештувати когось за звинуваченням / підозрою в чомусь
To be under arrest Бути під арештом
To be under investigation Бути під слідством
To bring to responsibility / To bring to account Залучити до кримінальної відповідальності
To collect / gather evidence Збирати докази, збирати свідчення
To commit a crime / an offense (against) Здійснити злочин (проти)
To commit a fraud Шахраювати
To convict someone of an offence / a crime Залучити до кримінальної відповідальності за правопорушення
To drop the charges Знімати звинувачення
To escape prosecution Уникнути кримінального переслідування
To fight / combat crime Боротися зі злочинністю
To find someone guilty / not guilty of something Визнати когось винним / невинним у чомусь
To give evidence Свідчити, давати показання
To press / prefer / bring charges Висувати звинувачення
To produce evidence Пред’являти докази
To release someone without charge Відпустити без пред’явлення звинувачень
To solve a crime Розкрити злочин

Ми постаралися скласти для вас максимально корисне і повне керівництво по вивченню англійської мови для юристів. Будемо раді, якщо поділитесь статтею з друзями і оглянете англійську для маркетологів.

Додатковий матеріал до теми “Англійська для юристів”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box