Журналістика англійською

Журналістика англійською (Journalism in English)

1 хвилина читання

Пропоную ознайомитись з твором “Журналістика англійською”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему. Та перед цим погляньмо на словничок:

  • to determine – визначити
  • to research – досліджувати
  • craftsman – ремісник
  • trader – торговець
  • political struggle – політична боротьба
  • recognisable – впізнаваний
  • opportunity – можливість
  • to become aware – усвідомлення
  • to ingrane – вкоренитися

Journalism in English

Journalism is one of the most fascinating and varied sciences. It is hard to determine exactly when and for what reason it first appeared, as well as briefly describe the problems it solves.

It is believed that journalism, i.e. searching for information, researching it and delivering it to people, became possible after the invention of printing in 1445. However, the first newspapers appeared only in the XVII century. But even then they were intended mainly for craftsmen and traders. Later, newspapers began to be used as an instrument of political struggle.

Thus, journalism began to acquire a recognisable image only at the end of the 19th century. Newspapers covering the interests of various classes first appeared at that time. There were publications for entertainment among them.

The 20th century gave journalism new opportunities. At this point, radio, television, and the Internet started actively spreading information. As a result, we now have the ability to gather relevant information from a variety of sources and quickly become aware of global events.

The scope of journalism has expanded greatly. People started blogging, making documentaries, and recording video interviews. This is how science managed to significantly improve our lives and become deeply ingrained in them.

Журналістика англійською

Журналістика – одна з найцікавіших і найрізноманітніших наук. Важко точно визначити, коли і з якої причини вона з’явилася, а також коротко описати завдання, які вона вирішує.

Вважається, що журналістика, тобто пошук інформації, її дослідження та донесення до людей, стала можливою після винаходу друкарства у 1445 році. Однак перші газети з’явилися лише у XVII столітті. Але й тоді вони призначалися переважно для ремісників і торговців. Пізніше газети почали використовувати як інструмент політичної боротьби.

Таким чином, журналістика почала набувати впізнаваного вигляду лише наприкінці 19 століття. Саме тоді вперше з’явилися газети, які висвітлювали інтереси різних класів. Були серед них і розважальні видання.

20 століття дало журналістиці нові можливості. У цей час радіо, телебачення та Інтернет почали активно поширювати інформацію. Як наслідок, ми маємо можливість збирати актуальну інформацію з різних джерел і швидко дізнаватися про глобальні події.

Сфера журналістики значно розширилася. Люди почали вести блоги, знімати документальні фільми, записувати відеоінтерв’ю. Так науці вдалося суттєво покращити наше життя і глибоко вкоренитися в ньому.

Додатковий матеріал до твору “Журналістика англійською (Journalism in English)”: