Освіта
/

Вибір слова: Освіта

4 хвилини читання

Лексика на тему Освіта зустрічається часто навіть тим, хто давно закінчив школу і університет, тому на цей раз ми склали добірку слів, яка буде цікава як учням, так і випускникам.

СловоПриклад вживання
to take – вибирати (предмет для навчання); складати іспит)

to pass – складати (успішно іспит)
Are you taking Political science this year? – Ти вибрав політологію в цьому році?

Unfortunately, she has not passed her French exam. – На жаль, вона не склала іспит з французької.    
to read – читати

to study – вчитися, вивчати

to cram – зубрити
Hemingway ‘s novels are widely read. – Романи Хемінгуея читають у багатьох країнах.

‘ve been studying Economics for five years. – Я вивчаю економіку протягом п’яти років.

She has to cram new words for her English test. – Для тесту з англійської їй необхідно зубрити нову лексику.    
a test – тест

an exam – іспит
This test is designed to check your reading skills. – Тест підготовлений для того, щоб перевірити ваш навик читання.

The university students take their final exams in May. – Студенти ВНЗ складають випускні іспити в травні.    
primary (BrE) / elementary (AmE) – початкова (школа)

secondary – середня (школа)

high – старша (школа)
Nickson is a primary school pupil. – Ніксон – учень початкової школи.

This year I graduated from secondary school. – Цього року я закінчив середню школу.

We have been friends since high school. – Ми друзі з старших класів.
a colleague – колега

a classmate – однокласник

a groupmate – одногрупник
I can not imagine her as a colleague of mine. – Я не можу уявити її своєю колегою.

I ‘m searching for a present for my son’s classmate. – Я шукаю подарунок для однокласника мого сина.

She married her groupmate. – Вона вийшла заміж за свого одногрупника.
a prefect (BrE) – старший учень, який стежить за поведінкою молодших, староста

a pupil – учень (молодшого віку, підліток)

a student – учень, студент
The prefect helps teachers to control pupils of primary school. – Старший учень допомагає вчителям контролювати учнів початкової школи.

Nina was a star pupil in secondary school. – У середніх класах Ніна була зоряною ученицею.

How many college students are taking Political Science? – Як багато студентів вивчають політологію?
a freshman – першокурсник

a sophomore – другокурсник

a junior – старшокурсник

a senior – старшокурсник (студент останнього курсу)
Last year Richard became a freshman at Princeton. – Минулого року Річард став першокурсником Прінстона.

This subject is mainly for sophomores. – В основному цей предмет читають другокурсникам.

She is a junior at Boston University. – Вона старшокурсниця Бостонського університету.

I took Global Economics when I was a senior . – Я вивчав глобальну економіку, коли був студентом останнього курсу.
qualification (-s) – кваліфікація, спеціалізація

speciality (BrE) / specialty (AmE) – спеціалізація

quality – якість
The HR department is looking for graduates with qualifications in biology. – Відділ кадрів шукає випускників вищих навчальних закладів зі спеціалізацією в області біології.

My specialty is international art history. – Моя спеціалізація – історія мистецтв.

The professor was impressed that the quality of the student’s project was so high. – Професор був вражений високиою якістю студентського проекту.    
to count – рахувати, підраховувати

to measure – вимірювати
Did you count how many people had visited our exhibition? – Ти рахувала, скільки людей відвідали експозицію?

Her waist was measured for the new dress tailoring. – Для пошиття нової сукні, їй виміряли талію.
a degree – ступінь

a certificate – сертифікат

a result / a grade – результати, оцінка, відмітка
For the position of engineer, you need to have a university degree. – Для посади інженера тобі необхідно мати академічну ступінь.

Could you please show the certificate? – Ти можеш показати сертифікат?

When will you see the exam results? – Коли ви побачите результати іспиту?
to speak – говорити

to talk – розмовляти, спілкуватися, обговорювати
I was so shocked by the news that I could not speak. – Я була так вражена новинами, що не могла говорити.

Elderly people love to talk about their neighbours’ private lives. – Люди похилого віку люблять обговорювати особисте життя своїх сусідів.
a lesson / a class – урок

a subject – предмет
Two weeks ago I started taking driving lessons. – Два тижні тому я почала брати уроки водіння.

At school, her favorite subject was PE. – Її улюбленим предметом у школі була фізкультура.    
to achieve – досягати (успіху)

to reach – досягати (певного рівня, поставленої мети)
Vera achieved her goal of becoming a successful poet. – Віра досягла мети – стала успішним поетом.

Her daughter has reached the age when she can provide for herself. – Її дочка досягла віку, коли може сама себе забезпечувати.
a task – завдання

an activity – заняття, діяльність

an exercise – вправа, завдання

an effort – зусилля
Josh was given the task of preparing for the presentation. – Джошу дали завдання підготуватися до презентації.

All students are free to engage in university activity. – Усі студенти можуть вільно займатися університетською діяльністю.

As a homework do exercise number five on page twenty three. – Як домашнє завдання, виконайте вправу номер п’ять на сторінці двадцять три.

The process of learning a foreign language requires considerable efforts. – Процес вивчення іноземної мови вимагає серйозних зусиль.
to know – знати, володіти знаннями

to recognise – визнавати
She has already graduated from the university, but she does not know the basic things in her specialty. – Вона вже закінчила університет, але не володіє базовими знаннями зі своєї спеціальності.

Journalist ‘s article was finally recognized as brave and honest work. – В результаті, стаття журналіста була визнана сміливою і чесною працею.
to teach – вчити

to learn – вчитися, вивчати
Do you know an effective methodology to teach physics? – Ти знаєш ефективну методику навчання фізики?

I have never learned anything about Māori culture in New Zealand. – Я ніколи не вивчав нічого, що пов’язано з культурою Маорі в Новій Зеландії.

Додатковий матеріал до теми “Вибір слова: освіта”: