Професія мого тата

Професія мого тата англійською

18.08.2023
1 хвилина читання

Пропоную ознайомитись з твором “Професія мого тата”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему.

Твір:

My father is an information technology (IT) professional. He works as a developer for a huge company that creates business applications. His job includes developing software, testing it on various devices and operating systems, and maintaining and supporting previously launched products.

Dad’s job requires him to work with a team of programmers and engineers. They regularly communicate and collaborating to improvement the product and solve problems. He also meets with customers freequently to understand their requirements and needs.

Working in the IT industry is a highly popular and promising career. Companies all over the world require programmers on a regular basis to create and improve software for their business. This provides him with a good salary and a stable job.

However, working in this industry require ongoing learning. To keep up with trends and technologies, my dad frequently takes part in training sessions and courses.

I am incredibly proud of my father and his work. He makes an important contribution to the development of information technology and helps make the world a better and more convenient place for all of us.

Переклад

Мій батько – фахівець з інформаційних технологій (ІТ). Він працює розробником у великій компанії, яка створює бізнес-додатки. Його робота включає розробку програмного забезпечення, тестування його на різних пристроях і операційних системах, а також обслуговування і підтримку раніше запущених продуктів.

Татова робота вимагає, щоб він працював з командою програмістів та інженерів. Вони регулярно спілкуються та співпрацюють, щоб покращувати продукт та вирішувати проблеми. Він також часто зустрічається з клієнтами, щоб зрозуміти їхні вимоги та потреби.

Робота в ІТ-індустрії – це дуже популярна і перспективна кар’єра. Компанії по всьому світу потребують програмістів на постійній основі для створення та вдосконалення програмного забезпечення для свого бізнесу. Це забезпечує йому хорошу зарплату і стабільну роботу.

Однак робота в цій сфері вимагає постійного навчання. Щоб не відставати від трендів і технологій, мій тато часто бере участь у тренінгах і курсах.

Я неймовірно пишаюся своїм батьком і його роботою. Він робить важливий внесок у розвиток інформаційних технологій і допомагає зробити світ кращим і зручнішим для всіх нас.

Додатковий матеріал до твору “Професія мого тата англійською”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss