Як замінити but

Як замінити but

08.01.2023
3 хвилини читання

Як зробити свою англійську більш вишуканою та неповторною? Відповідь – поповнювати свій словниковий запас незліченною кількістю слів. І дуже добре це працює тоді, коли одне й те ж значення ви можете передати різними словами. Тому сьогодні давайте розберемо як замінити but в реченні.

Коли воно вживається:

Для початку, давайте оглянемо основні значення but і випадки його вживання:

 1. Воно виражає протиставлення та перекладається як «а», «але»:

He really likes eating fruits but can’t stand apples.

Він дуже любить їсти фрукти, але терпіти не може яблука.

З цим словом можна використовувати частку not:

Peter will call you but but not today.

Пітер подзвонить вам, але не сьогодні.
 1. Також для передачі значенні «крім», «за винятком» його можна ставити тільки після слів all, every, any, no, none та їх похідних: everyone, nothing, anyone.

Everyone but Lana was happy to see Bonnie back at school.

Всі, крім Лани, були раді знову бачити Бонні в школі.

All guests but the Links have arrived.

Усі гості, окрім Лінків, приїхали.

I bought nothing but a bottle of coke.

Я нічого не купив, окрім пляшки Коли.

У розмовній мові після but можна вживати не іменник, а наступні займенники: me, you, him, her, us, them:

Nobody could help Jeremy, but me.

Ніхто не міг допомогти Джеремі, крім мене.

У формальних випадках, після but можна вживати наступні займенники: I, he, she, it, you, we, they:

Everyone but you accepted the graduation invitation.

Усі, окрім тебе, прийняли запрошення на випускний вечір.
 1. У формальній англійській, but вживається в значенні «тільки», «лише», синонімами будуть — only і merely:

Life is but a dream.

Життя – лише сон.

There is but one song left before the end of the concert.

Залишилася лише одна пісня до кінця концерту.
 1. У складі конструкції all but, яка перекладається як «майже повністю»:

My knowledge of French is all but erased.

Мої знання французької майже повністю стерті.
 1. У складі сталих виразів:
 • The last but one – передостанній

His name is the last but one on the group register.

Його ім’я передостаннє у журналі групи.
 • Next but one – через один/одну

This guy lives next but one door to me.

Цей пацан живе через один будинок від мене.
 • Cannot help but + інфінітив без частки to – «не може не», «нічого не залишається, окрім як»:

It cannot help but raise the standard of all of life around us.

Це не може не підняти рівень життя всіх довкола нас.
 • Have no alternative/choice/option but + інфінітив – немає вибору, окрім як

We had no choice but to work together.

У нас не було вибору, окрім як працювати разом.

Як замінити but:

Ми розібрали в яких випадках вживається but, а тепер давайте глянемо на те, як ми можемо його замінити:

 1. Якщо хочете передати значення “проте” або “хоча” – використовуйте however. Це вступне слово, тому у листі його потрібно виділити комою:

It has been a productive year for our bakery; however, we need to work harder next year to grow bigger.

Це був продуктвний рік для нашої пекарні, проте наступного року нам потрібно працювати більше, щоб стати більшим.
 1. Схожу функцію має сполучник nevertheless, зі значенням «проте». Це теж вступне слово, яке виділяється комою, воно може стояти або на початку речення, або в середині після крапки з комою:

Your presentation is well done; nevertheless, you must work harder to get a great final great.

 Ваша презентація виконана чудово; тим не менш, вам потрібно більше працювати, щоб отримати хорошу підсумкову оцінку.
 1. Despite this (попри це) використовується як вступна конструкція:

The seller tried hard to attract new customers. Despite this, they achieved nothing.

Продавець активно намагався залучити нових клієнтів. Попри це вони нічого не досягли.
 1. Though можна використати під час розмови, передаючи значення «хоча»:

I speak German quite well, though I have some difficulties with listening.

Я досить добре розмовляю німецькою, хоча я маю проблеми з слухання.
 1. У формальній обстановці у значенні «хоча» можна використати although/even though:

The CEO seemed to like Jenna’s ideas, although it definitely doesn’t mean that the board will accept them.

Здавалося, що начальнику сподобалися ідеї Дженни, хоча це зовсім не означає, що рада прийме їх.
 1. Якщо у формальній обстановці ваша ціль – показати контраст між двома ідеями, вживайте сполучник whereas (у той час як):

Den is used to complaining, whereas his brother prefer to stay optimistic and search for viable solutions of the problem.

Ден звик скаржитися, в той час як його брат воліє зберігати оптимізм і шукати можливі вирішення проблеми.
 1. У значенні «проте» можна використати сполучник yet. Він стоїть на початку речення та відокремлюється комою, та в розмові використовується рідко:

Daniel’s focused mostly on Chemistry. Yet, he also succeeded in Maths.

Деніел зосереджений здебільшого на хімії. Однак, він досяг значного успіху у математиці.
 1. У значенні “крім”, but можна замінити на except:

The whole team, except Maddie, attended the meeting.

Уся команда, окрім Медді, була на нараді.

Сподіваюся, що стаття була вам корисна, і тепер ваша англійська звучатиме ще краще з цими синонімами.

Додатковий матеріал до теми “Як замінити but”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss