аудіокниги англійською

Аудіокниги англійською

1 хвилина читання

Пропоную ознайомитись з твором “Аудіокниги англійською”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему.

Audiobooks:

Audiobooks are no longer surprising in this age of rapid advancement of computer technology. People listen to them on their way to work. Many adults play audio fairy tales to their children before they go to bed.

Taking into account all of the advantages of audio books, it is difficult to deny the convenience of such digital publications. But it is impossible to claim that they can replace real books.

In the process of playing records we do not train our reading skills. As a result, our written literacy can suffer because we stop seeing patterns of correct word spelling and punctuation.

Reading also teaches us to focus our attention on the text, and this ability allows us to develop self-organization skills that will be very useful later in life. Our attention tends to be distracted while listening to the audiobooks. Often we get distracted, we start thinking about our own things, we miss parts of the text or even lose the plot thread.

Thus, audiobooks are more suitable for entertainment. According to the memories of my grandmother, a similar role used to be played by radio listeners, which she listened to with pleasure in the kitchen while cooking breakfast. They are also good for those who can’t read, such as preschoolers. For the visually impaired, it may also be a good way to get new information. But for everyone else, in addition to audiobooks, it is definitely worth reading them, which can be a great source of knowledge and the best assistant on the path to self-development.

Аудіокниги англійською:

Аудіокниги вже не дивують у цей вік стрімкого розвитку комп’ютерних технологій. Люди слухають їх по дорозі на роботу, а більшість батьків вмикають їх своїм дітям перед сном.

Враховуючи всі переваги аудіокниг, важко заперечити зручність цих цифрових видань. Але не можна стверджувати, що вони можуть замінити справжні книги.

У процесі відтворення записів ми не тренуємо свої навички читання. В результаті наша письмова грамотність може постраждати, тому що ми перестаємо бачити правила правильного написання слів і пунктуації.

Читання також вчить нас зосереджувати увагу на тексті, і ця здатність дозволяє нам розвивати навички самоорганізації, які будуть дуже корисні пізніше в житті. Наша увага зазвичай відволікається під час прослуховування аудіокниг. Часто ми відволікаємося, починаємо думати про свої речі, пропускаємо частини тексту або навіть втрачаємо частину сюжету.

Таким чином, аудіокниги більше підходять для розваг. За спогадами бабусі, подібну роль раніше виконували радіопрогравачі, які вона із задоволенням слухала на кухні, готуючи сніданок. Вони також хороші для тих, хто не вміє читати, наприклад для дітей дошкільного віку. Для людей із вадами зору це також може бути хорошим способом отримати нову інформацію. Але всім іншим, окрім аудіокниг, неодмінно варто саме читати книги, які можуть стати чудовим джерелом знань і найкращим помічником на шляху до саморозвитку.

Додатковий матеріал до теми “Аудіокниги англійською”: