Лист-запит та його основи

Лист-запит

Ви замовляєте товари в зарубіжних інтернет-магазинах або вчите англійську для роботи? Тоді вам треба вміти писати формальні листи англійською мовою. У цій статті ми розповімо вам, як писати лист-запит інформації, відповідь на нього і лист з пропозиціями вирішення проблеми англійською мовою. Ми представимо вам корисний набір фраз, щоб ви змогли по ним скласти власний лист.

Лист-запит. Letter asking for information

Лист-запит інформації відправляється в разі, якщо вам необхідно отримати детальну інформацію по цікавить вас.

На початку листа необхідно вказати Вашу електронну адресу або адресу та назву компанії, яку ви представляєте, а нижче – назва і адреса компанії, в яку ви звертаєтеся. Далі слід вказати самий запит з поясненням його причини. В кінці листа варто вказати термін, до якого ви хотіли б отримати відповідь.

Лист-запит має бути написаний в ввічливому тоні, щоб спонукати адресата до дій. Також він має бути коротким і зрозумілим, щоб адресат, прочитавши ваш лист, чітко зрозумів, що саме вам потрібно.

Будьте особливо уважні при написанні вашої контактної інформації (адреса, телефон), щоб відповідь вчасно дійшла до вас.

Написати лист-запит вам допоможуть наступні фрази:

Привітання:

Фраза Переклад
Dear Mr. Smith, Шановний містер Сміт,
Dear Mrs./Ms. Smith, Шановна місіс / міс Сміт,
Dear Sir / Madam, Шановний (-а) сер / мадам,

Вступні фрази:

I am writing to inquire about … Я пишу з питанням про …
I am writing in connection with … Я пишу в зв’язку з …

Запит необхідного:

Could you possibly send … Можливо, Ви могли б надіслати …
I would be grateful if you could … Я був би вдячний, якби Ви могли …
Would it be possible for you to tell / send me … Не могли б Ви повідомити / надіслати мені …
I would appreciate some information about … Я був би вдячний за інформацію про …
I would appreciate it if you sent me / if you could tell me … Я був би вдячний, якби Ви вислали мені / якби
Ви могли повідомити мені …

Додаткові питання:

Could you also please send me … Не могли б Ви також, будь ласка, надіслати мені …
Another matter I need information on is … Також мені необхідна інформація щодо …
I would also like some information on … Я б також хотів дізнатися про …

Заключні фрази:

I look forward to your reply. З нетерпінням чекаю на Вашу відповідь.
I look forward to hearing from you. З нетерпінням чекаю на Вашу відповідь.
I look forward to hearing from you at your earliest convenience. Чекаю на Вашу відповідь в найкоротші терміни, якщо це можливо.
I would appreciate it if you could inform me as soon as possible. Я б був вдячний, якби Ви поінформували мене як можна швидше.
Thank you in advance for your assistance. Заздалегідь вдячний за Ваше сприяння.

Прощання:

Yours sincerely, (your full name) З повагою, (ваше ім’я та прізвище)
Yours faithfully, (your full name) З повагою, (ваше ім’я та прізвище)

Лист-відповідь на запит інформації англійською мовою. Letter giving information

Такий вид письма є відповіддю на лист-запит інформації. На початку листа-відповіді варто подякувати адресату за надану увагу. Лист-відповідь має містити всю інформацію, яка була запрошена в листі-запиті. Відповідь на кожне питання краще писати в новому абзаці.

Пропонуємо вам використовувати такі фрази при написанні листа-відповіді:

Привітання:

Фраза Переклад
Dear Mr. Smith, Шановний містер Сміт,
Dear Mrs./Ms. Smith, Шановна місіс / міс Сміт,
Dear Mrs./Ms. Smith, Шановний (-а) сер / мадам,

Вступні фрази:

I am writing
– in reply to your letter asking for information about …;
– with regard to our telephone conversation concerning …;
– in connection with …;
– in response to your query / letter.
Я пишу
– у відповідь на Ваш запит інформації про …;
– щодо нашої телефонної розмови про …;
– у зв’язку з…;
– у відповідь на Ваш запит / Ваш лист.
I am writing to inform you about / advise you on / let you know that… Я пишу, щоб повідомити Вам про / дати раду щодо / повідомити про те, що …
I regret to inform you… / I feel obliged to inform you… З жалем повідомляю Вам … / Я змушений Вам повідомити …
I feel delighted to inform you … / I would like to inform you … З радістю повідомляю Вам … / Я б хотів повідомити Вам …
I am writing (to you) on behalf of … Я пишу (Вам) від імені …
I am writing (to you) in my capacity as … Я пишу (Вам) в якості …

Відповідь на додаткові запитання:

I would also like to inform you … Я також хотів би повідомити Вам про …
In answer to your question (enquiry) about … Відповідаючи на Ваше питання …

Заключні фрази:

I hope I have been of some assistance to you. Сподіваюся, я був Вам корисний / я зміг Вам допомогти.
I hope that this information will be of some assistance to you. Сподіваюся, ця інформація буде Вам корисна.
I hope I have answered all your questions. Сподіваюся, я відповів на всі Ваші питання.
Please inform me if I can be of any further assistance. Будь ласка, повідомте, якщо я зможу ще чимось Вам допомогти.
Please do not hesitate to contact us should you require any further information. Будь ласка, звертайтеся до нас, якщо Вам знадобиться додаткова інформація.

Прощання:

Yours sincerely, (your full name) З повагою, (ваше ім’я та прізвище)
Yours faithfully, (your full name) З повагою, (ваше ім’я та прізвище)

Лист з пропозиціями (вирішення проблеми). Letter providing suggestions / solutions

В таких листах обговорюється якась проблема і її причини, а також очікуваний результат і наслідки пропонованого рішення. Структура таких листів наступна:

  • введення, в якому вказується проблема і причини її виникнення;
  • основна частина, що складається з декількох абзаців, кожен з яких містить пропоноване рішення проблеми і очікуваний результат / наслідки;
  • висновок, в якому підводиться підсумок.

Наступні фрази допоможуть вам грамотно скласти лист з вашими пропозиціями вирішення проблем:

Привітання:

Фраза Переклад
Dear Mr. Smith, Шановний містер Сміт,
Dear Mrs./Ms. Smith, Шановна місіс / міс Сміт,
Dear Sir / Madam, Шановний (-а) сер / мадам,

Причина:

To begin / start with … Перш за все, …
Because of / Owing to / Due to the fact that … Через / Внаслідок / В зв’язку з тим, що …
For this reason … З цієї причини …

Результат/Наслідки:

This would … Це б …
Then … Тоді …
Thus … З цієї причини / В зв’язку з цим / Внаслідок цього …
Therefore … Внаслідок цього …
As a result … В результаті …
By doing this, you / we would … Зробивши це, Ви / ми …
If …, the result would be … Якби …, то результат був би …
The effect / consequences / result of … would be … Ефект / Наслідки / Результат … був би …
In this way … Таким чином …
As a consequence … Як наслідок …
Consequently … Отже …

Ваші пропозиції:

A useful suggestion would be to … Корисною пропозицією могло б бути …
Another solution would be … Це можна було б вирішити шляхом …
Steps / Measures should be taken in order to solve / deal with … Кроки / Заходи повинні бути зроблені, щоб вирішити / впоратися з …
Another way to … is / would be to .. Іншим способом … є / було б …
The situation could be improved if / by … Ситуацію можна було б поліпшити якщо / шляхом …
It would be a good idea if / to … Доброю ідеєю було б, (якщо) …
It would help if you / we … Допомогло б, якби Ви / ми …

Заключні фрази:

All in all, … Підсумовуючи наведене вище, …
To sum up, … Узагальнюючи викладене вище, …
All things considered, … З огляду на всі обставини, …

Прощання:

Yours sincerely, (your full name) З повагою, (ваше ім’я та прізвище)
Yours faithfully, (your full name) З повагою, (ваше ім’я та прізвище)

Тепер завдяки нашим шаблонами ви зможете скласти власний формальний лист-запит і не будете боятися писати англійською мовою. Бажаємо успішного листування!

Додатковий матеріал до теми “Лист-запит”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box