Вільям Шекспір

Вільям Шекспір (William Shakespeare)

05.02.2012
3 хвилини читання

Вільям Шекспір — англійський драматург Єлизаветинської епохи, актор і поет. Один із найвідоміших драматургів світу, автор принаймні 17 комедій, 10 хронік, 11 трагедій, п’яти поем і циклу зі 154 сонетів.

William Shakespear

William’s father, John Shakespeare, moved to Stratford-on-Avon about 1550 and became a tradesman. His wife, the writer’s mother, Mary Arden, was the daughter of a rich farmer. John Shakespeare and his wife lived in a two-storey house in Hanley Street. Simple and ordinary looking, this house is still one of the most famous places in the world. For here, in a small room on the second floor, William Shakespeare was born on April 23, 1564.

The future poet attended a free grammar school in Stratford where he studied Latin. By nature William was a boy of remarkable powers of observation.

When Shakespeare was only eighteen, he married Anna Hathaway, the daughter of a farmer from a village not far from Stratford. Within three years three children were born to them, and soon after the young father left his native town for London.

Being determined to become an actor Shakespeare made his way quickly to one of the biggest playhouses in London. But he soon found that it was much easier to want to become an actor than to have this wish fulfilled. Something had to be done to earn a living. He noticed that the Londoners who came to see the play, rode up to the theatre on horse-back. Here was his chance! He held their horses for them while they watched the performance, and did his job so well that, after a time, the riders would have nobody but him to look after their horses.

In time the actors of the theatre found that there was something out of the ordinary in young Shakespeare. Shakespeare became famous after 1594, but not so much as an actor as for his plays. He wrote his beautiful comedies and moving tragedies, one after another:

 •  “The Taming of the Shrew” – 1596
 •  “A Midnight Dream” – 1596
 •  “Much Ado about nothing” — 1598
 •  “Romeo and Juliet” – 1595
 •  “Hamlet” – 1601
 •  “Othello” – 1604
 •  “King Lear” – 1605
 •  “Macbeth” – 1606

In all he was the author of over thirty plays and a great many poems. When in 1599 a new theatre, “The Globe”, was opened in Blackfriars, Shakespeare became one of the partners in its management. As an actor he did not continue to be a success. Being tired of this work he did not appear on the stage after 1604.

Although Shakespeare made London his home, he often visited Stratford where his family lived. In 1611 he returned to Stratford twenty-six years after he had left it. Shakespeare died on April 23, 1616, and was buried in a fine old church at Stratford.

Переклад:

Батько Вільяма Джон Шекспір ​​переїхав до Стратфорда-на-Ейвоні близько 1550 року і став торговцем. Його дружина, мати письменника Марія Арден, була дочкою багатого фермера. Джон Шекспір ​​та його дружина жили в двоповерховому будинку на вулиці Хенлі. Простий і звичайний на вигляд, цей будинок все ще є одним з найвідоміших місць у світі. Бо тут, у маленькій кімнаті на другому поверсі, 23 квітня 1564 року народився Вільям Шекспір.

Майбутній поет відвідував безкоштовну гімназію в Стратфорді, де вивчав латинську мову. За своєю природою Вільям був хлопчиком з надзвичайними силами спостереження.

Коли Шекспіру було лише вісімнадцять, він одружився з Анною Хатхауей, дочкою фермера з села недалеко від Стратфорда. Протягом трьох років у них народилося троє дітей, і незабаром після того, як молодий батько поїхав із рідного міста до Лондона.

Захотівши стати актором, Шекспір ​​швидко пробрався до одного з найбільших ігрових будинків Лондона. Але незабаром він виявив, що набагато легше хотіти стати актором, ніж виконати це бажання. Щось треба було зробити, щоб заробити на життя. Він помітив, що лондонці, які прийшли подивитися спектакль, їхали до театру на коні. Ось його шанс! Він тримав своїх коней для них, поки вони дивилися виступ, і робив свою роботу так добре, що через деякий час вершникам не доведеться нікого, крім нього, доглядати за їхніми конями.

Вчасно актори театру виявили, що молодий Шекспір досить незвичний. Шекспір ​​став відомим після 1594 року, але не стільки актором, скільки своїми п’єсами. Один за одним він писав свої прекрасні комедії та зворушливі трагедії:

 • «Приборкання норвливої» – 1596 рік
 • «Сон літньої ночі» – 1596 рік
 • «Багато галасу з нічого питати» – 1598
 • «Ромео і Джульєтта» – 1595 рік
 • «Гамлет» – 1601
 • «Отелло» – 1604
 • «Король Лір» – 1605
 • «Макбет» – 1606

Він був автором понад тридцяти п’єс та безлічі віршів. Коли в 1599 р. В Блекфріарі був відкритий новий театр “Глобус”, Шекспір ​​став одним із партнерів у його управлінні. Як актор, він не мав успіху. Втомившись від цієї роботи, він не з’являвся на сцені після 1604 року.

Хоча Шекспір ​​зробив Лондон своїм домом, він часто відвідував Стратфорд, де жила його родина. У 1611 році він повернувся до Стратфорда двадцять шість років після того, як він його покинув. Шекспір ​​помер 23 квітня 1616 року і був похований у старовинній церкві в Стратфорді.

Додатковий матеріал до теми “Вільям Шекспір (William Shakespeare)”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss