Вибір слова: наука
/

Вибір слова: наука

2 хвилини читання

В англійській мові, як і в будь-якій іншій, є слова, які часто використовують недоречно. А все тому, що студенти, які вивчають мову, не завжди розуміють відмінності в значенні вживаних слів. Ми продовжуємо серію статей, де коротко, але чітко розбираємо різницю між словами зі схожим значенням. Тому сьогодні у нас вибір слова: наука.

Вибір слова: наука

СловоПриклад
artificial – штучний

false – неправильний, помилковий
I hate it when people use artificial flowers in house design. – Терпіти не можу, коли люди використовують штучні квіти для прикраси будинку.

She does not want to give him any false hopes. – Вона не хоче давати йому ніяких помилкових надій.
natural – природний

physical – фізичний, матеріальний
Peru is a country of spectacular natural beauty. – Перу – країна приголомшливої природної краси.

Every day he feels a constant physical pain. – Кожен день він відчуває постійну фізичну біль.
true – правдивий, достовірний

accurate – точний
It’s not true that Earth has square form. – Це неправда, що Земля квадратної форми.

The book gives an accurate description of each mineral. – У книзі дано точний опис кожного мінералу.
a method – метод (передбачає дотримання певних правил)

a way – спосіб
My teacher uses traditional teaching methods. – Мій учитель використовує традиційні методи навчання.

What’s the best way to learn a language? – Що є кращим способом вивчити мову?
an engine – двигун

a machine – механізм, машина

a motor – двигун (найчастіше електричний)
The engine of the car is not running smoothly. – Двигун машини працює з перебоями.

ll letters are sorted by special machine. – Всі листи упорядковано спеціальною машиною.

The car works on an electric motor. – Автомобіль працює на електричному двигуні.
an aim – намір, мета

a cause – причина (негативний фактор, що викликає певні наслідки)

a reason – причина
The aim of the research is to find new water sources. – Мета дослідження – пошук нових джерел води.

The oil spill is a cause of an ecological catastrophe. – Розлив нафти – причина екологічної катастрофи.

The scientists were furious, and with reason. – Вчені були в люті, і у них була на те привічина.
electric – електричний

electronic – електронний
The cabin has an electric heater. – У будиночку встановлений електричний нагрівач.

I do not really like festivals of electronic music. – Я не дуже люблю фестивалі електронної музики.
to invent – винаходити

to discover – здійснювати відкриття (виявити те, що вже існувало)
Alexander Graham Bell is the man who invented the telephone. – Олександр Грем Белл – людина, яка винайшла телефон.

Students managed to discover math concepts on their own. – Студентам вдалося самостійно відкрити для себе математичні поняття.
research – дослідження

an experiment – досвід, експеримент
It’s better to do some research before you buy a car. – Краще провести деякі дослідження, перш ніж купувати автомобіль.

The behaviour of wild animals was verified by experiment. – Поведінка диких тварин перевірили за допомогою експерименту.
progress – прогрес

development – розвиток
The police do not have progress in the investigation. – У поліції немає прогресу в розслідуванні.

In this company there are not any opportunities for professional development. – У цій компанії немає ніяких можливостей для професійного розвитку.
modern – сучасний

new – новий
Social media is an essential part of modern life. – Соціальні медіа – невід’ємна частина сучасного життя.

It is quite difficult to understand the new technology. – Розібратися в нових технологіях досить складно.
an industry – промисловість

a factory – завод
They developed a software that is widely used in industry. – Вони розробили програмне забезпечення, яке широко використовується в промисловості.

There is a large aircraft factory where many of my relatives work. – Там є великий авіаційний завод, на якому працюють багато моїх родичів.
an award – офіційна нагорода (переможець, як правило, вибирається журі або комітетом)

a reward – нагорода за виконану роботу, заохочення
The invention won a number of awards. – Винахід отримав ряд нагород.

The school has a system of rewards to encourage good behavior. – У школі діє система заохочень за гарну поведінку.
to take place – проводитися (заздалегідь плановані події)

to occur – відбуватися (непередбачена подія)
The next congress will take place on Friday. – Наступний з’їзд відбудеться в п’ятницю.

The volcanic eruption occurred at 6 p. m. – Виверження вулкана відбулося о 6 годині вечора.

На завершення радимо пройти тест на закріплення вивченого матеріалу.

Тест на тему “Наука”

It's not ____ for a child of his age to be so quiet. ― В його віці неприродно бути таким тихим.

Correct! Wrong!

What's the best ____ to learn a language? ― Що є кращим способом вивчити мову?

Correct! Wrong!

It is dark for shooting, we will have to use a (n) ____ flight. ― Тут темно для зйомки, нам доведеться використовувати штучне освітлення.

Correct! Wrong!

The main ____ of the course is to improve your writing. ― Основна мета курсу - поліпшити ваші письмові навички.

Correct! Wrong!

They developed a software that is widely used in ____. ― Вони розробили програмне забезпечення, яке широко використовується в промисловості.

Correct! Wrong!

Could you get me a coffee from the drinks ____? ― Ти не міг би принести мені каву з автомата з напоями?

Correct! Wrong!

They carried out a series of ____ to test the theory. ― Вони провели серію експериментів, щоб перевірити цю теорію.

Correct! Wrong!

Can you play the ____ guitar? ― Ти вмієш грати на електрогітарі?

Correct! Wrong!

The doctor can use ____ surgical techniques. ― Лікар може використовувати сучасні хірургічні методи.

Correct! Wrong!

Don't be put off by his ... appearance. ― Не лякайтеся його зовнішнього вигляду.

Correct! Wrong!

Вибір слова: наука

Додатковий матеріал до теми “Вибір слова: наука”: