Вміння прощати англійською

Вміння прощати англійською (The ability to forgive)

17.09.2022
2 хвилини читання

Пропоную ознайомитись з твором “Вміння прощати англійською”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему.

The ability to forgive:

Everyone has felt resentment at some point in their lives. We are frequently upset by the actions of loved ones, we may be offended by unpleasant words accidentally thrown at us, or we may be irritated that someone misjudged our actions, seeing only evil intent in them.

A simple, sincere, and heartfelt “I’m sorry” may be all that is required to resolve the situation and reduce the pain. But what if it does not happen? How do we develop the ability to forgive?

Only the most intelligent people have perfected this technique. Ordinary people often find it difficult to forget wrongs done to them. But I believe it is doable. When anything like this happens to me, the first thing I attempt to do is figure out why the person acted the way they did. I immediately feel much better if I can find a reason for their actions.

In difficult situations, my mother assists me in coping with bitterness and finding the strength to forgive. When I’m down, I always turn to her for advice. She tries to explain to me that everyone is unique and perceives the world in their own way. Some individuals may not find anything they say offensive at all, while others may feel insulted. And yet others may not consider such things because everyone has a distinct moral compass.

Everything, as my mother says, is relative. The only thing I know for sure is that we have to learn how to forgive. This is the only way we can release unpleasant emotions and interact with others. The skill to let things go makes us cheerful and peaceful, and a positive mood is known to attract many pleasant events in our lives.

Вміння прощати:

Кожна людина колись у своєму житті відчувала образу. Нас часто засмучують вчинки близьких людей, ми можемо ображатися на випадково кинуті на нашу адресу неприємні слова або можемо бути роздратовані тим, що хтось неправильно оцінив наші вчинки, побачивши в них лише злий умисел.

Просте, щире та сердечне «Вибач» — це все, що потрібно, щоб вирішити ситуацію та зменшити біль. Але що, якщо цього не станеться? Як розвинути в собі здатність прощати?

Тільки найрозумніші люди вдосконалили цю техніку. Звичайним людям часто важко забути заподіяну їм кривду. Але я вірю, що це можливо. Коли щось подібне трапляється зі мною, перше, що я намагаюся зробити, це зрозуміти, чому людина вчинила так, як вона вчинила. Я одразу відчуваю себе набагато краще, якщо зможу знайти причину їхніх дій.

У важких ситуаціях мама допомагає мені впоратися з гіркотою і знайти в собі сили пробачити. Коли мені погано, я завжди звертаюся до неї за порадою. Вона намагається пояснити мені, що кожна людина унікальна і сприймає світ по-своєму. Деякі люди можуть взагалі не вважати те, що вони говорять образливим, тоді як інші можуть почуватися ображеними.

Все, як каже мама, відносно. Єдине, що я точно знаю, це те, що ми повинні навчитися прощати. Тільки так ми можемо вивільнити неприємні емоції та взаємодіяти з іншими. Уміння відпускати все на самоплив робить нас бадьорими і умиротвореними, а позитивний настрій, як відомо, привертає в наше життя багато приємних подій.

Додатковий матеріал до твору “Вміння прощати англійьською (The ability to forgive)”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss