Вбудовані запитання в англійській мові

Вбудовані запитання

В англійській мові, як і в українській, існують речення, які складаються з двох частин. В другій їхній частині, зазвичай, є вбудовані запитання. Про них ми сьогодні й поговоримо. Перша частина речення може бути:

Твердженням

 • I know.
 • I’m sure.

Запереченням

 • I don’t know.
 • I have no idea.
 • I didn’t hear.

Запитанням

 • Can you tell me?
 • Do you by any chance know?
 • Do you have any idea?

Наприклад:

Ви не знаєте, де вона зараз?

Я не знаю, де він живе.

Я точно знаю, чому їх вчора не було на роботі.

Друга частина всіх цих речень – це вбудоване питання (Embedded question). На відміну від побудови звичайного питання, в цьому випадку буде зберігатися прямий порядок слів, тобто спочатку «хто», а потім «що робить».

Давайте порівняємо:

Where is the bank?
Can you tell where the bank is?

– Де банк?
– Чи не могли б Ви сказати, де банк?

Why was she late?
I don’t know why she was late.

– Чому вона запізнилася?
– Я не знаю, чому вона запізнилася.

Why are you laughing?
I know why you are laughing.

– Чому ти смієшся?
– Я знаю, чому ти смієшся.

When will you arrive?
Tell me when you will arrive.

– Коли ти приїдеш?
– Скажи мені, коли ти приїдеш.

Where have they gone?
I have no idea where they have gone.

– Куди вони пішли?
– Я не маю поняття, куди вони пішли.

Різниця запитань

Чому ці питання відрізняються від наших звичайних запитань і мають не зворотний порядок слів, а прямий? Давайте розберемо особливості цих непрямих питань на наступному реченні:

I don’t know why she was late.

Зверніть увагу, що головне речення I don’t know – це не питальне речення, а стверджувальне. Значить, і друга частина речення тільки умовно може вважатися запитанням. Тут, фактично, немає ніякого запитання, ми нічого не запитуємо і не намагаємося дізнатися щось, а констатуємо факт – факт в тому, що я не знаю, чому вона запізнилася .

А тепер давайте звернемося до такого прикладу:

Can you tell where the bank is?

Як бачите, це речення складається ніби з запитання в запитанні. Тобто запитанням є як перша частина питання, так і друга, але, оскільки в першому вже є питання, а значить, і зворотний порядок слів, то в другій частині порядок слів буде прямим.

Час та вбудовані запитання

Якщо «вбудоване» запитання стоїть в теперішньому простому часі (Present Simple) або в минулому часі (Past Simple), нам необхідно прибрати з речення допоміжні дієслова do, does, did, які ми зазвичай використовуємо при побудові запитань. Наприклад:

Where do you usually have lunch?
Can you tell me where you usually have lunch?

Де ти зазвичай обідаєш?
Можеш мені сказати, де ти зазвичай обідаєш?

When does the football match start?
I don’t know when the football match starts.

Коли починається футбольний матч?
Я не знаю, коли починається футбольний матч.

How often does he fix his car?
Do you know how often he fixes his car?

Як часто він ремонтує свою машину?
Чи знаєш ти, як часто він ремонтує свою машину?

Why did they argue yesterday?
I’m curious why they argued yesterday.

Чому вони вчора посварилися?
Мені цікаво, чому вони вчора посварилися.

Не забувайте, коли ми не використовуємо допоміжні дієслова does, did у «вбудованих» запитаннях, нам необхідно «повернути» закінчення -s / -es, -ed до дієслова так, як ми це робимо в стверджувальних реченнях.

А як же нам вбудувати питання в речення, якщо у нас не буде питального слова (when, where, why, how, how often), а запитання буде починатися з допоміжного дієслова? (“Is this house expensive?“, “Do you like the weather?” , “Did he call you yesterday?“). У вбудованих загальних запитаннях замість питальних слів використовуються слова if / whether без різниці в значенні. Українською мовою if / whether перекладається як «чи»:

Is she sick?
Tell me if / whether she is sick.

Вона хвора ?
Скажи мені, чи хвора вона.

Are there any vegetables in the fridge?
Can you tell me if / whether there are some vegetables in the fridge.

Чи є овочі в холодильнику?
Можеш мені сказати, чи є овочі в холодильнику?

Do you work here?
Tell me if / whether you work here.

Ти тут працюєш?
Скажи мені чи ти працюєш тут.

Did your neighbor get his mail last week?
I’m not sure if / whether your neighbor got his mail last week.

Твій сусід отримав пошту минулого тижня?
Я не впевнений , чи отримав твій сусід пошту минулого тижня.

Will she cook spaghetti ?
I don’t know if / whether she will cook spaghetti.

Вона приготує спагетті?
Я не знаю, чи приготує вона спагетті.

Have you ever been abroad?
I can’t remember if / whether you have ever been abroad.

Ти коли-небудь був за кордоном?
Я не пам’ятаю , чи був ти коли-небудь за кордоном.

Узгодження часів

Якщо перша частина вбудованого запитання стоїть в минулому часі (Past Simple), то для другої частини буде діяти правило узгодження часів (Sequence of tenses). У цьому випадку ми будемо використовувати все той же «зсув» часів, що і в Sequence of tenses. У додатковій частини речення теперішні часи (Present) трансформуються в минулі (Past), майбутні часи з дієсловом will трансформуються в would, а минулі часи (Past) в доконані (Perfect). При цьому всі особливості вбудованих запитань зберігаються: прямий порядок слів (спочатку «хто», а потім «що робить»), додавання слів-зв’язок if/whether для загальних питань.

ЗапитанняТрансформація питання
Present Simple
V / Vs
Nick: “Where do you study?”
Kate: “Does she play the piano?”
Past simple
V2
Nick asked where you studied.
Kate asked if / whether she played the piano.
Present Continuous
To be (am/is/are) + Ving
Nick: “Where are you studying?”
Kate: “Is she playing the piano?”
Past Continuous
To be (was/were) + Ving
Nick asked where you were studying.
Kate asked if / whether she was playing the piano.
Present Perfect
Have/has + V3
Nick: “Where have you studied?”
Kate: “Has she played the piano?”
Past Perfect
Had + V3
Nick asked where you had studied.
Kate asked if / whether she had played the piano.
Present Perfect Continuous
Have/has been + Ving
Nick: “Where have you been studying?”
Kate: “Has she been playing the piano?”
Past Perfect Continuous
Had been + Ving
Nick asked where you had been studying.
Kate asked if / whether she had been playing the piano.
Past Simple
V2
Nick: “Where did you study?”
Kate: “Did she play the piano?”
Past Perfect
Had + V3
Nick asked where you had studied.
Kate asked if / whether she had played the piano.
Past Continuous
To be (was/were) + Ving
Nick: “Where were you studying?”
Kate: “Was she playing the piano?”
Past Perfect Continuous
Had been + Ving
Nick asked where you had been studying.
Kate asked if / whether she had been playing the piano.
Will Nick: “Where will you study?”
Kate: “Will she play the piano?”
Would Nick asked where you would study.
Kate asked if / whether she would play the piano.

Скорочення, які використовуються в таблиці:

 • V – дієслово.
 • V2 – друга форма дієслова або дієслово, що закінчується на -ed, якщо це правильне дієслово.
 • V3 – третя форма дієслова або дієслово, що закінчується на -ed, якщо це правильне дієслово.
 • Ving – дієслово, що закінчується на -ing.
 • Vs – дієслово у формі третьої особи однини, що закінчується на-s /-es.

Додатковий матеріал до теми “Вбудовані запитання”:


Підпишіться на наш Telegram канал та Instagram!