Теперішній час

Теперішній час для майбутніх подій

1 хвилина читання

Теперішній простий час (present simple) і теперішній продовжений час (present continuous) можуть вказувати майбутні події, які вже є заплановані. Зазвичай вони використовуються з дієсловом майбутнього часу або цілою фразою.

Present simple

Теперішній простий час описує події, які вже заплановані і відбудуться в майбутньому.

The train arrives (present simple) at 10pm tonight (вказана фінальна точка в майбутньому).

Як утворюється

Предмет Present Simple Фраза, яка вказує майбутнє
The train Arrives At 10pm tonight.

Приклади

Don’t forget we have an early meeting tomorrow morning.

Не забудь, що у нас завтра зранку збори.

The next flight to New York departs at 6 this evening.

Наступний літак до Нью-Йорка відправляється в 6 вечора.

The concert is next Wednesday. I hope we’re ready by then!

Концерт наступної середи. Сподіваюсь, що ми будемо готові до того часу!

The bank opens late tomorrow because it’s the weekend.

Банк відкривається пізно завтра, так як це вихідний.

Present Continuous

Теперішній продовжений час описує заздалегідь заплановані події в майбутньому. Сталі фрази зазвичай вказують чи дія відбуватиметься в теперішньому чи в майбутньому.

At the moment Dave is working (дія в теперішньому), but tomorrow he is playing (дія відсилається на майбутні заплановані події) golf.

Як утворюється

Предмет Present Continuous Фраза в майбутньому часі
Dave Is playing golf Tomorrow.

Приклади

Jack’s playing soccer tomorrow.

Джек завтра грає у футбол.

I’m seeing a movie later.

Я дивлюсь фільм пізніше.

Sue is studying this evening.

Вона вчиться цього вечора.

I’m having dinner with Mike next weekend.

Я вечеряю з Майком наступних вихідних.

Tom and Samantha are getting married tomorrow.

Том та Саманта одружуються завтра.