Вираження дій в майбутньому

Способи вираження дій в майбутньому.

03.06.2019
5 хвилини читання

У повсякденній мові ми використовуємо майбутній час дуже часто. Наші плани, мрії, наміри, цілі, прогнози – все це про майбутнє. Не завжди, говорячи про майбутнє, ми використовуємо граматичну форму майбутнього часу. Це справедливо як для української, так і для англійської мови. Які ж є способи вираження дій в майбутньому? Візьмемо приклад:

Завтра я йду в кіно.

I am going to the cinema tomorrow.

В даному прикладі як українською, так і англійською мовою тільки слово «завтра» вказує на те, що ми говоримо про майбутнє.

Давайте подивимося, які ще є способи вираження дій в майбутньому в англійській мові.

Для початку розберемо різницю між такими способами вираження майбутньої дії, як will і to be going to:

Ситуації для використання Will To be going to
Плани на майбутнє, події, які повинні відбутися в майбутньому.Більш формально.
The teacher will explain this rule next week. – Учитель пояснить це правило на наступному тижні.
Менш формально.
I am going to play poker on Saturday. – Я збираюся грати в покер в суботу.
Ми прогнозуємо що-небудь, грунтуючись на нашому досвіді. I know Jack. He will be disappointed when he finds it out. – Я знаю Джека. Він засмутиться, дізнавшись про це.  
Ми прогнозуємо щось, грунтуючись на тому, що ми бачимо зараз.   Look at her high heels. She’s going to fall on these slippery steps. – Подивися на її високі підбори. Вона впаде на цих слизьких сходинках.
Ми говоримо про майбутнє, використовуючи слова: I bet, I expect, I hope, I imagine, I reckon, I think, I wonder, I am sure. I hope we will not wait too long for the car. – Сподіваюся, ми не будемо чекати машину занадто довго Теж можливо, але звучить менш формально.
I am sure he is going to meet her at the airport. – Я впевнений, що він поїде зустрічати її в аеропорт.
Ми говоримо про прийняте нами тільки що рішення. Thanks for visiting us. I will call you tomorrow. – Спасибі, що заїхали до нас. Я вам завтра подзвоню.  
Ми говоримо про прийняте нами раніше рішення. Формальні ситуації.
The decision will be announced at 14.00. – Рішення буде озвучено о 14:00.
I am going to help my mum because she asked me for it. – Я допоможу мамі, бо вона мене про це просила.
У головному реченні, якщо підрядне речення пов’язано сполучником if, якщо щось (як правило, негативне) залежить від чогось. If she does not prepare well, she will fail the exam. – Якщо вона не буде добре готуватися, вона провалить іспит. If she does not prepare well, she is going to fail the exam. – Якщо вона не буде добре готуватися, вона провалить іспит.
Дії в головному і підрядному реченні не залежать одне від одного.   She is going to go to the cinema, if you want too. (Do you want too?) – Вона збирається в кіно, ти не хочеш?
Головне речення висловлює пропозицію, прохання, обіцянку, здатність і ін. If you train a lot, you will lose weight. – Якщо будеш багато тренуватися, ти скинеш вагу. (Здатність)
If he comes, I will let you know. – Якщо він прийде, я дам тобі знати. (Обіцянку)
 

В цілому, можна виділити деяку закономірність, яка допоможе трохи визначитися у виборі між цими структурами вираження майбутніх дій в англійській мові: конструкція will більш формальна, в той час як to be going to частіше використовується в розмовній мові.

А тепер подивимося на відмінності між Present Simple і Present Continuous для вираження майбутньої дії:

Ситуації для використання Present Simple Present Continuous Future Simple To be going to
Розклади, домовленості, незмінні плани. The plane lands at 14.25. – Літак приземлиться о 14.25. Менш формальні плани і домовленості.
He is coming to us tonight. – Він прийде до нас сьогодні ввечері.
  Менш формальні плани і домовленості.
He is going to come to us tonight. – Він прийде до нас сьогодні ввечері.
У підрядних реченнях часу, з’єднаних сполучниками after, as soon as, before, by the time, when, while, until. Before you start eating, wash your hands. – Перед тим як почнеш їсти, помий руки.  
By the time she arrives, we will have done all the work. – На той час, як вона прийде, ми вже зробимо всю роботу.
     
У підрядних реченнях умови, з’єднаних сполучниками if, in case, provided, unless. She will come and fix it, in case you can not do it yourself. – Вона прийде і все полагодить, якщо ти не зможеш зробити це сама.      
Зі словами suppose, supposing, what if на початку речення. What if they let us down? How will we solve the problem then? – А що якщо вони підведуть нас? Як ми тоді вирішимо проблему?      
Ми говоримо про наміри, які ще точно не узгоджені.   They’re celebrating this week, and I need to book a restaurant for them. (They’re going to celebrate …) – Вони святкують на цьому тижні, і мені потрібно забронювати ресторан для них.    
Ми говоримо про події, непідконтрольні нам.     The unemployment will increase this year. – Безробіття виросте в цьому році. It is going to be a very rainy summer this year. – В цьому році буде дуже дощове літо.
Постійні, незмінні в майбутньому ситуації в.     The global heating will influence the climate. – Глобальне потепління вплине на клімат. She is going to live in New York. – Вона буде жити в Нью-Йорку.

Як бачимо, Present Continuous використовується в основному для вираження планів, чітких домовленостей в майбутньому.

Йдемо далі, і розглянемо інші випадки вираження дій в майбутньому. Тепер звернемося до трьох форм майбутнього часу в англійській мові, використовуваним для вираження майбутньої дії, а саме: Future Continuous, Future Perfect і Future Perfect Continuous:

Ситуації для викроистання Future Continuous Future Perfect Future Perfect Continuous
Ми говоримо про щось, що має розпочатися до певного моменту в майбутньому і буде тривати після цього моменту. They will be working together in summer. – Вони будуть працювати разом влітку.    
Ми говоримо про подію, що є буденною, що повторюється в майбутньому. He will be eating his soup at 12.00 as usual. – Він буде їсти свій суп о 12:00, як завжди.    
Ми говоримо про дію, що, узгоджену  заздалегідь. John will be helping you to decorate the room. – Джон допоможе вам прикрасити кімнату.  
При цьому якщо ми висловлюємо намір, запрошення або бажання, ми використовуємо Future Simple:
John will help you to decorate the room. (He offers his help.) – Джон допоможе вам прикрасити кімнату. (Він це запропонував зробити.)
   
Ми говоримо про дію, що закінчиться до певного моменту в майбутньому.   By the time she arrives, we will have done all the work. – На той час, як вона прийде, ми вже зробимо всю роботу.  
Ми хочемо підкреслити тривалість дії в певний момент в майбутньому часі.     By next Tuesday we will have been working on this project for 2 years. – Наступного вівторка буде два роки, як ми працюємо над цим проектом.

Але і це ще не все. Майбутню дію англійською може бути виражено також за допомогою інших конструкцій:

Конструкція Ситуація для використання Приклад
To be + infinitive Використовується в новинах, звітах, коли говорять про події, які очікуються в найближчому майбутньому.
Формальні домовленості, інструкції, накази.
Дія в майбутньому, яке контролюється людьми.
У додатковій частині умовного речення з сполучником if (якщо ця підрядна частина висловлює наслідок того, що станеться в головній частині).
Taxes are to be collected by the end of the year. – Податки зберуть до кінця року.  
The government is to issue a decree. – Уряд видасть постанову.  
The Prime Minister is to give a public speech. – Прем’єр-міністр виступить публічно.  
If you are to go to university, you have to study a lot. – Щоб піти в університет, ти повинен багато вчитися.
to be about to + infinitive
to be on the verge of + ing verb or noun
to be on the brink of + ing verb or noun
Щось станеться (чи ні) в найближчому майбутньому.
Використовується часто в повсякденній мові.
He is about to leave. Hurry up if you want to catch him. – Він збирається йти. Поспішай, якщо хочеш зловити його.
You are on the brink of losing your job. – Ти на межі втрати роботи.
to be due to + infinitive Щось має статися в конкретний момент часу. This document is due to be published next Monday. – Цей документ опублікують в наступний понеділок.
to be set to + infinitive Щось вже готове статися. My report is set to be my first professional disaster. – Мій звіт явно буде моєю першою професійною катастрофою.
to be sure to + infinitive
to be bound to + infinitive
Щось має відбутись або ймовірно відбудеться.You are sure to be proposed very soon. – Тобі напевно скоро зроблять пропозицію.

Як бачите, є багато способів вираження дій в майбутньому, не турбуйтеся, якщо деякі з них здадуться дуже схожими, і ви не зможете відчути різницю. Час і практика допоможуть вам опанувати всі тонкощі і нюанси мови.

Повернутисьнаверх

Don't Miss