Скорочення, що використовуються на письмі

1 хвилина читання

Таблиця, в якій наведо найпоширеніші скорочення в англійській мові, що використовуються в документообороті.

Скорочення

Повний варіант

Означення

a/c

account

рахунок

AOB

any other business

будь-яка інша угода

A/R

All risks

довільна випадковість

bbl

barrel

барель (140,6-190,9)

c

cents

центи

cc

carbon copy

копія

CD

cash discount

знижка при оплаті готівкою

Co.

Company

компанія

c/o

care of

через, за адресою

COD

cash on delivery

післяплата

contd.

continued

продовження буде

Corp.

Corporation

корпорація

D/A

document attached

документи приєднано

Dept.

Department

департамент

do.

ditto

те ж саме

Dr.

Doctor

лікар

enc., end.

enclosure (lat)

додаток

et al

at alii (lat)

і інші

etc

et cetera (lat)

і так далі

ft

foot

фут (30.48 см)

gal

gallon

галон (3,79 л)

HQ

headquarters

штаб-квартира

hrs

hours

години

i.e.

id est (lat)

тобто

i/c

in charge of

виконуючий обов’язки

in

inch

дюйм (2,54 см)

Inc.

Incorporated

що має статус корпорації

int.

interest

проценти

intl.

international

міжнародний

Ib

pound

фунт (453,59 г)

LE

latest estimates

останні дані

Ltd.

Limited

з обмеженою відповідальністю

ml

mile

миля (1609 м)

M&S

marketing & sales

маркетинг та продажі

N/C

no charge

баз нарахувань

OH

overhead expenses

накладні витрати

oz

ounce

унція (28,35 г)

p.

page

сторінка

p.a.

per annum (lat)

в рік

PA

personal assistant

референт

pcs

pieces

штуки

P&L

profits & lossess

доходи та збитки

pt

pint

пінта (0,47 л)

P.O.

payment order

платіжне доручення

pls

please

будь-ласка

qt

quart

кварта (0,95 л)

TM

trade mark

торгова марка

USD

United States dollar

долар США

VAT

value added tax

ПДВ

VP

vice president

віце-президент

vs

versus

проти

w/c

week commencing

тиждень, що розпочинається

w/c

without charge

без оплати

yd

yard

ярд (91,44 см)