Other чи another?

Other чи another

Яка різниця між словами other і another? Вони схожі не тільки формою, а й значенням, адже в ряді випадків вони можуть заміняти один одного. Часто носії мови вживають їх в однакових значеннях, таких як «інший» або «додатковий». Хоча різниця в значенні і може здатися несуттєвою, важливо розуміти різницю з граматичної точки зору і вибирати те слово, яке в конкретному реченні прозвучить коректніше. Отже, давайте вирішимо: other чи another?

Значення слова other

Спочатку познайомимося з особливостями other, щоб знати, як і в яких формах це слово використовується в мові:

Other – це уточнююче слово, воно може використовуватися з незлічуваними іменниками і з іменниками у множині: other information – інша інформація, other magazines – інші журнали.

З іменниками в однині other слід вживати з іншим уточнюючим словом (the, my, your, our, any, three і т.д.): The other magazine – інший журнал, some other hat – якась інша капелюх.

Як слово, що уточнює  other не має форми множини: others

Other також може бути займенником, в цьому випадку у нього є форма множини – others. Як зрозуміти займенник перед нами чи ні? Дуже просто. Після займенника other не може бути інших іменників, порівняємо два приклади:

 • other books – інші книги (other – уточнюючі слово)
 • these books and others – ці книги та інші (others – займенник)

Давайте поговоримо про значення слова other.

Other в значенні «другий з пари»

У цьому значенні він вживається, коли мова йде про другий предмет або людину з пари, при цьому він ще не був згаданий в розмові. Ми використовуємо other тільки з злічуваними іменниками, так як незлічувані не можуть бути парою. Наприклад:

I can not find my other earring.

Я не можу знайти свою другу сережку.

One brother was at home while the other was outside.

Один з братів був удома, в той час як другий був на вулиці.

When I’m nervous, I shift from one foot to the other.

Коли я нервую, я переминаюсь з однієї ноги на іншу.

Each of us knows who the other one is.

Кожен з нас знає, ким є другий.

Other в значенні «інші»

Можна вживати other, коли ми говоримо про всіх людей або речі з групи, які знаходяться окремо від одного її представника і невідомі або ще не були згадані. У цьому значенні ми можемо вживати the other з іменниками у множині.

The other cars are near the river.

Решта машин біля річки.

He is much happier than all the other men in his large family.

Він набагато щасливіше всіх інших чоловіків в його величезній родині.

I’ve bought this dress because the other ones were too short.

Я купила цю сукню, тому що всі інші були надто короткими.

Other в значенні «додатковий» у множині

У цьому значенні other з’являється в мові, коли говорять про додаткові предмети або людей в групі.

There are several other questions to discuss.

Є ще кілька питань для обговорення.

I’ve got two other men I’d like to dine with.

У мене є ще парочка чоловіків, з якими я хотіла б пообідати.

Have you got any other ideas?

Ще є ідеї?

Other в значенні «якийсь інший»

Стосується людині або речі, про які ви ще не згадували або яких ви ще не знаєте.

James was playing with two other kids.

Джеймс грав з двома іншими дітьми.

I want to change into some other clothes.

Я хочу переодягнутися в інший одяг.

Let’s discuss this some other time.

Давайте обговоримо це іншим разом.

There is no other dress I could afford.

Немає іншої сукні, яку я можу собі дозволити.

Other в значенні «протилежний»

Слово other вживається в цьому значенні, коли мова йде про предмети, які на протилежному боці від вас, далеко від вас або віддаляються. Other буде використовуватися з означеним артиклем the.

Park on the other side of the street.

Припаркуйся на іншій стороні вулиці.

She lives at the other end of the street.

Вона живе на іншому кінці вулиці.

Корисні словосполучення зі словом other:

 • no one other than myself – ніхто, крім мене;
 • none other than somebody – ніхто інший, як;
 • the other way around – навпаки;
 • the other day – днями в минулому;
 • someone or other somewhere or other – хто-небудь / де-небудь;
 • in other words – іншими словами;
 • each other – один одного;
 • every other – кожен другий, через один;
 • on the one hand on the other hand – з одного боку / з іншого боку.

Значення слова another

Тепер зупинимося докладніше на особливостях another:

Another – це уточнююче слово, у якого немає форми множини. Ми використовуємо його тільки з іменниками в однині: another car another cars ) – інша машина, another cup of tea – ще одна чашка чаю ( another cups of tea ).

Another також може бути займенником. У цьому випадку після нього НЕ буде іменника.

In summer I eat one ice-cream in the morning and another in the evening.

Влітку я з’їдаю одне морозиво вранці і друге ввечері.

Давайте поговоримо про значення слова another.

Another в значенні «ще один», «додатковий» в однині

У такому значенні слово another вживається, коли мова йде про ще одну людину або речі, коли перші згадуються в контексті.

I want to have another break.

Я хочу взяти ще одну перерву.

Another bus will come in 10 minutes.

Наступний (ще один) автобус приїде через 10 хвилин.

Buy a dress and get another free.

Купи плаття і отримай ще одне в подарунок.

Щоб виділити один предмет з групи і підкреслити їх велика кількість, можна використовувати словосполучення another of, яке може перекладатися як «ще один», «черговий». Також подібне значення простежується і в словосполученні another two / ten etc., Яке можна перекласти як «ще»: another 2 weeks – ще два тижні.

Another в значенні «інший»

Another може перекладатися як «інший», «не та річ, а інша». В контексті мається на увазі порівняння на користь другого варіанту.

They must have visited another restaurant.

Вони, мабуть, були в іншому ресторані.

Let’s move to another apartment.

Давай переїдемо в іншу квартиру.

Come back another time.

Приходь в інший час.

Another в значенні «схожий»

Якщо ви говорите про якусь відому людину, речі або події, another вживається з метою підкреслити, що іншого такого ж більше не буде, або ж порівняти когось з відомою особистістю.

There’ll never be another Marilyn Monroe.

Ще однієї такої Мерилін Монро не буде.

Корисні словосполучення зі словом another:

 • one another – одне одного;
 • one … or another – той чи інший;
 • for one reason or another – так чи інакше;
 • one after another – один за іншим (події, наприклад);
 • and another thing (розмовне вираз) – і ще;
 • Not another …! – Тільки не ще один …!

Додатковий матеріал до теми “Other чи another”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box