Поради та рекомендації англійською


Під час вираження поради, пропозиції щось зробити, міститься ідея спонукати до дії. Часто вживається вираз «рекомендую / раджу тобі»:

 (Я) раджу вам + інфінітив…

I advise / recommend you to do smth.

You should / ought to do smth.

(Я) пропоную вам (тобі), що…

I suggest / advise / recommended (that) you (should) do smth.

Я раджу вам переглянути цю виставу.

I advise you to see the play.

You should go and gee the play.

Я пропоную вам зайняти моє місце.

Here! Take my seat! Have my seat

. You can take my seat.

You can have my seat.

Я пропоную, щоби ви провели цей урок.

I suggest (that) you conduct this lesson.

Порада та пропозиція найбільш часто виражаються наказовим способом дієслів:

Зроби!

Do…

Купи!

Buy…

Сходи!

Go…

Прочитай цю книгу!

You must / should read this book! 

The book is a must.

Нерішучість та особлива ввічливість запрошення міститься в англійській мові практично в одній формі:

Я можу (чи можу я, чи не можу я, можна, чи можна) запросити вас…?

May I invite you…?

Я можу запросити вас до себе у неділю?

I’d like to invite you to my home this Sunday.

Чи можна запросити вас до нам на читацьку конференцію?

May I invite you to our readers’ conference?

Англійці стараються при можливості пом’якшити категоричність висловлювання і використовують сполучення: I advise / think / believe you… :

Купи цей номер  журналу!

I advise you to buy this copy of the magazine.

I think/believe you should buy…

Пригодиться.

It’ll come in useful.

Настійна порада, пропозиція висловлюється так:

Обов’язково (неодмінно) подивися…

Be sure to see…

You really ought to see…

You rally must see…

See you do not miss…

Be sure not to miss…

Запрошення зі словом «хотіти», де один із співрозмовників включається у здійснення бажаної дії:

Я хочу (мені хочеться, я хотів би, мені хотілося би) щоб ми (з вами) сходили…

Let’s go… 

How about going there together?

We can go there together.

I’d like the two of us to go…

I’d like to go there together with you.

Стилістично підвищені форми поради можуть виглядати наступним чином:

 (Я) настійно рекомендую вам…

I insist (that) you (should)…

Переконливо раджу вам…

You’d better do smth.

Дуже раджу вам…

I strongly advise you to do smth.

Я настійно рекомендую вам ознайомитися з цією дисертацією.

I strongly advise you to read this thesis. 
This thesis must be among the first on your reading list.

(Я) рекомендую вам обов’язково (неодмінно)…

I strongly advise you… 
You really must/ should/ ought… 
I think you must/should… 
I think you must/should… at all costs.

Висловлювання зі словом «дозвольте»:

Дозвольте порадити вам…

May I…? Allow me… Let me… 
I would suggest (that) you (should)… 
May I venture to suggest (that) you…

Дозвольте запропонувати вам…

May I suggest (that) you…

Позвольте дати вам пораду.

Let me give you a word of advice.

Позвольте дати вам пораду: не  перечте цьому критику.

I would suggest you refrain from taking issue with the critic.

Молодий чоловік, дозвольте порекомендувати вам частіше бувати в бібліотеці.

Young man, may I suggest that you visit the library a more often.

Нерішуча порада чи пропозиція може виглядати наступним чином:

Я (по)рекомендував би вам…

I would advise you…

Я запропонував би вам…

I would recommend you…

Я порекомендував би вам прочитати цю книгу.

I would suggest (think you (should)…

Ви не зміните кінець першої глави?

I would advise you to read this book.

Висловлювання з дієсловом «хотіти»:

Я хочу порекомендувати вам…

I’d like to advise you.

I think you should…

Мені хочеться запропонувати вам…  
Я хотів би запропонувати вам… 
Мені хотілося би запропонувати вам…

I’d like to suggest (that) you (should)…

Мені хочеться порекомендувати вам переглянути свою точку зору.

I think you should reconsider your position.

Мені хотілося би порекомендувати вам: перегляньте свою точку зору.

May I suggest (that) you (should) reconsider your position.

Я хочу порекомендувати вам, щоб ви переглянули свою точку зору.

I’d like to suggest, if I may, that you reconsider your approach.

Дещо стилістично підвищеним варіантом являється конструкція:

Я хочу (мені хочеться, я хотів би, мені хотілося би) дати вам пораду…

Let me give you a word of advice. I’d like to give you a word of advice, if I may.

Нерішуча порада чи пропозиція в англійській мові може бути виражена наступним чином:

Можу я (я можу, чи можу я) порекомендувати вам…? (запропонувати вам…?, дати вам пораду…?)

May I advise уои / suggest (that) уои / give you a word of advice… I’d like to…  
I think you should…
May I…

I wonder if I could advise you… / suggest (that) you… / give you a word of advice…

Можу я порекомендувати вам змінити ввідну  частину вашої роботи?

May I suggest you revise the introduction/preface to your work?

Можна дати вам пораду? Заберіть третій параграф другої глави.

If I were you, I should delete the third paragraph in Chapter Two. Perhaps you should delete the third paragraph in Chapter Two.

Чи можна дати вам пораду забрати з дисертації третій параграф другої глави? Можливо, ви зміните кінець першої глави? Добре би вам…

Would you agree to delete the third paragraph in Chapter Two of your thesis? 
Perhaps you would change the end of Chapter One.
It would be a good thing for you to do smth. / if you did smth.

Непогано би вам…

It wouldn’t be such a bad thing… It wouldn’t be so / quite so / half as / at all bad if you…

Вам би треба змінити початок другої глави.

I think you should change / make some changes in / revise the beginning of Chapter Two.

Добре було би замінити приклади на 19-й сторінці.

Perhaps you should give other examples instead of those you have on page 19.

Непогано би викинути восьмий параграф.

Perhaps you should delete / paragraph 8

Більш рішучі поради з дієсловом «повинен»:

Ви повинні…

You must / should / ought…

Вам необхідно (треба, слід)…

You must… 
You have to
/ should…  
You should
/ must…  
You ought
/ should…

Ви повинні змінити початок другої глави дисертації.

I think you should revise the t opening paragraphs in Chapter Two of the thesis.

Вам треба відпочити.

You must/should take a rest.

Стилістично понижені форми можуть бути наступними:

Треба би вам… 
Вам би треба…

I think you should…

Необхідно було би вам…

It would be necessary for you…

Слід би вам…

I think you should / ought…

Ви би повинні…

I think you must / should / ought…


Підпишіться на наш Telegram!