Past Simple negative простими словами

Past Simple Negative

Past Simple Negative вживається для того, щоб вказати на речі, які не траплялися в минулому. Він утворюється таким самим чином як і present simple negative, хіба що головне дієслово “be” відрізняє його у формуванні.

The Negative

Минулий прости час використовує фрази “did not” або ж “didn’t” з початковою формою головного дієслова. Головне дієслово не потрібно ставити в форму минулого простого часу.

I played (дієслово, утворене в past simple) tennis last week, but I didn’t play (для утворення заперечення ми використовуємо “didn’t” з початковою формою) yesterday.

Як утворюється

Предмет Did not / Didn’t Початкова форма дієслова Решта речення
I Didn’t Go Swimming.

Приклади

You didn’t like the beach.

Ти не любиш пляж.

I didn’t eat all the chocolate!

Я не їв увесь шоколад!

They didn’t buy the big expensive car.

Вони не купляли великої дорогої машини.

She did not (форма did not вживається тільки для наголошення на чомусь, або ж у формальних ситуаціях)talk to anyone before the exam.

Вона не спілкувалась ні з ким до іспиту.

Hugh did not cycle to work today.

Х’ю не їхав на роботу на велосипеді.

Поширені помилки

При використанні заперечної форми в минулому простому часі, didnt вживається ТІЛЬКИ з початковю формою дієслова. Головне дієслово ніколи не буде стояти в формі минулого часу, тільки допоміжне didnt.

I didn’t
play (play стоїть у початковій формі) tennis last night.  ✓
I didn’t played
tennis last night. ✗

Past Simple Negative з “be”

Для утворення заперечення з “be”, чатска not ставиться після “was” або “were”.

The book was interesting, but the movie was not.

The books were great, but movies were not.

Як утворюється

Предмет Was / Were Not Решта речення
The movie Was Not Interesting.
The movies Were Not Interesting.

Приклади

Kate was not feeling well.

Кейт почувалася погано.

The cat wasn’t (скорочення)in the house.

Кіт був не в будинку.

My parents were not pleased.

Мої батьки були незадоволені.

The computers weren’t (скорочення)working.

Комп’ютери не працювали.

Матеріал, схожий за темою:


Підпишіться на наш Telegram!