Природа

Природа (Nature)

1 хвилина читання

З самого народження більшість моїх днів проходять в місті. Тільки рідко мені вдавалося виїжджати на канікулах в інші країни або кудись, як то кажуть, на природу. Твір “Природа” розповість вам саме про ці пригоди.

Nature

The ways of life in many parts of the world have changed. This is the result of changes in the weather and the climate in many parts of the world. Besides this there are great numbers of large factories, plants, electric power stations and railways all over the world. And today there are millions of cars and lorries on the roads. So the water and the air are already not so clean. Fires also destroy the work of Nature. Big forests in many places have been burnt. People have always hunted valuable animals for their skins, their fur, and also for meat. People themselves have destroyed wildlife. Different animals, birds and fish began long ago disappear one after the other. For a long time people did not see the danger. Now many people understand that they have wasted their national riches, and try their best to protect Nature.

In our country people are not allowed to hunt rare animals. They must not pick the flowers of valuable plants. Special people take care of wild animals: they build feeding stations and grow rare, useful plants. In most countries today there are laws for the protection of Nature, but in some countries people don’t yet obey these laws.

Переклад: Природа

Способи життя у багатьох частинах світу змінилися. Це є результатом змін погоди та клімату в різних куточках світу. Крім цього, у світі існує велика кількість масивних заводів, електростанцій та залізниць. І сьогодні на дорогах роз’їжджають мільйони автомобілів і вантажівок. Тому вода і повітря вже не такі чисті. Пожежі також руйнують витвори природи. Великі ліси в багатьох місцях були спалені. Люди завжди полювали задля цінної шкіри багатьох тварин, їх хутра, а також м’яса. Самі люди знищили живу природу. Різні тварини, птахи і риби почали давно зникати один за одним. Довгий час люди не помічали небезпеки. Зараз більшість з нас розуміють, що вони втрачають свої національні багатства і намагаються захищати природу.

У нашій країні людям не дозволяється полювати на вимираючі види тварин. Вони не повинні збирати цінні рослини. Також у нас спеціально відбирають людей, які дбають про диких звірів: вони створюють пункти підживлення і вирощують рідкісні та корисні рослини. У більшості країн, сьогодні існують закони які охороняють природу, але в інших, люди ще не дотримуються даних правил.

Додатковий матеріал до теми “Природа (Nature)”: