Protection of Environment (Захист навколишнього середовища)

Protection of Environment

Людина намагається створювати для себе зручності, але не думає про те, що більшість ресурсів, які вона використовує, коли-небудь закінчаться. Виходить так, що ми перш за все думаємо тільки про себе, але не намагаємося мислити над тим, що ж залишиться нашим дітям. Не можна забувати того, що ми всі є частиною природи. Тому не варто допускати помилок. Твір на тему Protection of Environment допоможе нам висловити своє бачення на дану тему.

Protection of Environment

Since ancient times Nature has served Man, being the source of his life. For thousands of years people lived in harmony with environment. But with the development of civilization man’s interference with nature began to increase.

Large cities with thousands of smoky industrial enterprises appear all over the world today. They pollute the air we breathe, the water we drink, the land we live in. Many cities suffer from smog. Vast forests are cut and burnt in fire.

As a result, some rare species of animals, birds, fish and plants disappear forever, a number of rivers and lakes dry up.

Environmental protection is a universal concern. That is why serious measures to create a system of ecological security should be taken.

The accident at the Chernobyl nuclear power plant in April 1986 caused radioactive pollution of a vast area. Who knows what possible effects on health or longer-term genetic effects this pollution may have.

The international organization Greenpeace is also doing much to preserve the environment.

The Earth is our home. We must take care of it for ourselves and next generations.

Переклад

З давніх часів природа слугувала людині, була джерелом її життя. Протягом тисячоліть люди жили в гармонії з навколишнім середовищем. Але з розвитком цивілізації людське втручання в природу почало рости.

Величезні міста з тисячами димлячих промислових підприємств з’явилися сьогодні у всьому світі. Вони забруднюють повітря, яким ми дихаємо, воду, яку ми п’ємо, землю, на якій ми живемо. Багато міст страждають від смогу. Величезні ліси вирубуються і згорають у вогні.

У результаті деякі рідкісні види тварин, птахів, риб і рослин назавжди зникли, багато рік і озер висохли.

Захист навколишнього середовища – загальна турбота. Ось чому повинні бути прийняті серйозні міри до створення системи екологічної безпеки.

Аварія на Чорнобильській атомній станції в квітні 1986 року спричинила радіоактивне забруднення великої території. Хто знає, який можливий вплив на здоров’я або триваі генетичні ефекти може мати це забрудненя.

Міжнародна органіація Грінпіс також багато робить для того, щоб захистити навколишнє середовище.

Планета Земля – наш дім. Ми повинні турбуватися про неї заради самих себе і майбутніх поколінь.

Запитання до тексту

  • What other environmental organizations do you know? – Які організації по охороні середовище ти знаєш?
  • When did the most terrifying accident happened? – Коли трапилась найжахливіша екологічна катастрофа?
  • How do you help nature around you? – Як ти допомагаєш природі?
  • Do you think people will defend nature? And in what way? –Чи вважаєш ти, що людство почне захищати природу? Та яким чином?
Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box