Мій друг

Мій друг (My friend)

14.04.2014
1 хвилина читання

“Мій друг – найкращий в світі”. Правда ж ви не раз чули та й самі промовляли цю чудесну фразу? І кожного разу від неї стає тепло на серці. Адже мати справжнього друга дорожче, ніж все золото світу.

Наступний твір допоможе вам написати свою влану розовід про свого найкращого друга.

My firend

I’am not a very soci­able person yet there are people whom I can call friends. One of them is Petro. He is seve­nteen. He left school last year and now he’s a student of the University. Petro is a future econo­mist.

Petro is a first year student. He does not have much free time but if he has he likes to spend it in a good company. Petro and his friends like to listen to good music, to dance, to watch new films and discuss them and do many other interesting things. We often go to the cinema, to the cafes, concerts and shows.

Petro is a good fri­end. He’s always ready to help everybody who needs. My fri­end knows a lot of interesting facts about music, famous people and history. He is fond of driving. Now his car is not very new and beautiful but he hopes to buy another in future. I’m happy to have such a good friend as Petro.

Переклад. Мій друг:

Я не дуже товарись­ка, але все ж є люди, яких я можу назвати друзями. Один з них – це Петро. Йому сімнадцять років. Він закінчив школу минулого року і зараз він студент університету. Петро – майбутній еконо­міст.

Петро – студент пер­шого курсу. У нього мало вільного часу, але коли він з’являється, він любить проводити його в хорошій компанії. Петро і його друзі полюбляють слухати хорошу музику, танцювати, дивитись нові фільми і обмінюватись враженнями від них і зай­матись іншими захоплю­ючими справами. Ми часто ходимо у кіно, кафе, на концерти і вистави.

Петро – хороший друг. Він завжди готовий до­помогти всім, хто цього по­требує. Мій друг знає купу цікавих фактів про му­зику, відомих людей та історію. Він любить керувати автомобілем. Зараз у нього не дуже нова і гарна машина, але у майбутньому він споді­вається придбати іншу. Я щаслива, що в мене є такий хороший друг як Петро.

Додатковий матеріал до теми “Мій друг (My friend)”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss