Фрази для порівняння чи протиставлення

3 хвилини читання

Здавалося б, що може бути складного в тому, аби порівняти два предмети або явища, а потім протиставити їх? Так, завдання насправді не найважче, враховуючи те, що, як правило, ми розуміємо сутність предметів чи явищ, знаємо, чим вони схожі, що в них різного, але оформити свої думки в довгу та зв’язну розповідь буває дуже важко. Чи замислювалися ви, чому так відбувається? Відповідь дуже проста: для того, аби ваша мова звучала логічно, пов’язано і доступно потрібно знати особливу лексику, яка вживається для порівняння та протиставлення речей.

Expression (вираз)

Notes (коментар)

A comparison between something (someone) and something (someone).

Використовується, коли дві речі порівнюються.

She doesn’t like when somebody draws a comparison between her and her sister. – Вона не любить, коли хтось порівнює її і сестру.

A comparison of

Використовується, коли порівнюються декілька аспектів одного предмету.

Linguists make a comparison of different approaches to teaching.- Лінгвісти порівнюють різні підходи до навчання.

In comparison with / to

With і to використовуються з однаковим значенням. В американській англійській частіше вживають compared with.

In comparison to / with the last film I saw this comedy was awful. – У порівнянні з останнім фільмом, який я бачив, ця комедія була жахливою.

As compared to

Вживається тоді, коли треба підкреслити велику різницю в чомусь.

35% of teenagers smoke, as compared to 45% adults – 35% підлітків курять у порівнянні із 45% дорослих.

Analogies between

Порівняння між речами, у яких є схожі особливості, риси.

Our CEO made an analogy between sport and business. – Наш генеральний директор провів аналогію між спортом та бізнесом.

Differences and similarities between

 

 

Differences in

Відмінності і схожість між чимось.

Between – коли різні групи речей або людей порівнюють.

 Differences and similarities between generations. – Відмінності і схожість між поколіннями.

In – коли деякі аспекти одного явища порівнюються.

There is a big difference in the attitudes of village and city people. – Є велика різниця у ставленні людей з села і міста.

The distinction between

Різниця між двома схожими речами.

Do you have the same distinction between amateurish and professional sport as we do? – У вас є ті ж відмінності між професійним і аматорським спортом, як у нас?

Different from

Щось від чогось відрізняється. From – найчастіше вживається в спілкуванні. To – використовується при академічному письмі.

Different that – зустрічається американській англійській. Today the environment is different from the one we had 20 years ago. – Сьогодні навколишнє середовище відрізняється від того, яке було 20 років тому.

 

Корисні вирази для порівняння та протиставлення.

 

Similarly (likewise)  – аналогічним чином, так само.

56% of the male respondents answered negatively. Similarly, 34% of female respondents said they would never give up smoking. – 56% опитаних чоловіків відповіли негативно. Аналогічним чином, 34% жінок сказали, що ніколи не кинуть курити.

Contrast between  – контраст між, різниця

There is a contrast between country life and city life. – Існує різниця між життям у місті та пригороді

To be (more) likely to – більш імовірно, бути більш схильним.

 

Women are more likely to shop in this mall than men.Жінки більш схильні до того, щоб робити покупки в цьому торговому центрі, ніж чоловіки.

 

Conversely (vice versa) навпаки

 

Conversely, men will do shopping at that mall across the street. – І навпаки, чоловіки будуть робити покупки в торговому центрі, що через дорогу.

Unlikeна відміну

 

Unlike your brother I work as a manager. – На відміну від твого брата я працюю менеджером.

 

Whereasв той час як

Nurses’ salaries have risen substantially, whereas teachers’ pay has not changed a bit. – Зарплати медсестер виросли значно, в той час як зарплати вчителів не змінилися ніяк.

Rather than – швидше ніж, а не

 

Jim decided to break up with her rather than admit his fault.- Джим вирішив порвати з нею, а не визнавати свою провину.

 

On the one hand on the other hand – з одного боку, з іншого боку.

 

On the one hand, expansion of the Internet made a lot of improvements. On the other hand, it brought about a lot of problems. – З одного боку, експансія Інтернету зробила багато поліпшень. З іншого боку, вона принесла багато проблем.


The reverse is true
– навпаки

In the north, the weather is colder. In the south the reverse is true and warm weather is common there. – На півночі погода холодніша. На півдні навпаки, тепла погода – це звичайна справа там.         

Pale in comparison блякне порівняно з

 

Jane is pale in comparison with her sister. – Джейн блякла (в сенсі нічим не виділяється) у порівнянні зі своєю сестрою.

 

To be polar opposites – бути полярними протилежностями.

 

His attitude to me and other people is polar opposites. – Його ставлення до мене і інших людей – це полярні протилежності.

 

There is a yawning gap (world of difference) between – існує величезна різниця (прірва) між.

 

There is a yawning gap between rich and poor that grows every day.  – Величезна різниця (прірва) між багатими і бідними зростає щодня.

 

Something is a far cry from something – щось дуже далеко від чогось (мається на увазі різниця, а не відстань)

London is a far cry from the town I was born in. – Лондон дуже далекий від того містечка, в якому я народилася.