Герундій

Дієслово в англійській мові має особову і безособову форми. До безособової форми дієслова відносяться інфінітив (infinitive), дієприкметник (participle) і герундій (gerund). В українській мові такої…

Комплекси з дієприкметником

Дієприкметник у сполученні з іменником або займенником може утворювати синтаксичні комплекси, які виконують функції складних членів речення і за своїм значенням еквівалентні підрядним реченням. Уживані…

Функції дієприкметника в реченні

Дієприкметник у реченні може виконувати ті самі функції, що й прикметники і прислівники. Present and Past Participle виконують в реченні такі функції: означення: There’s a…

1 21 22 23 24 25 36
Підпишіться на наш Telegram!