Дієприкметник

Дієприкметник — це неособова форма дієслова, яка поєднує в собі властивості дієслова, прикметника і прислівника. Дієприкметнику англійської мови відповідають в українській мові дієприкметник і дієприслівник.…

Частка to з інфінітивом

Частка в англійській мові – це службові слова, які вживаються для підсилення уточнення, обмеження або заперечення інших слів або словосполучень у реченні. Як правило, вживається…

Комплекс з інфінітивом

Як і інші безособові форми дієслова, інфінітив у сполученні з іменниками або особовими займенниками утворює синтаксичні комплекси — групи слів без особової форми дієслова, які…

Функції інфінітива у реченні

Найчастіше інфінітив виконує в реченні роль частини модального дієслівного присудка: без частки to після модальних дієслів can — could, may — might, must, should, would;…

1 22 23 24 25 26 36
Підпишіться на наш Telegram!