Артиклі
/

Артиклі a, an та the

2 хвилини читання

Артиклі є одними з визначників іменника і ставляться перед іменником або перед словами, які є визначеннями до них.

Неозначений артикль

A (an – перед словами, що починаються з голосної) походить від числівника one і означає один з багатьох, якийсь, будь-хто.

I am a student.

Я студент (один з багатьох).

This is an apple.

Це – яблуко (якесь одне з багатьох).

Якщо перед іменником в однині стоїть невизначений артикль, то у множині він опускається.

This is a book. These are books.

Таким чином, невизначений артикль a (an) може вживатися тільки перед іменниками в однині.

Означений артикль

The походить від вказівного займенника that. Часто перекладається словами цей, ця, це, ці. Вживається перед іменниками як в однині, так і в множині.

Артикль the вживається:

  • Коли мова йде про певну особу чи предмет.

Where is the pen?

Де ручка? (Відома нам)

  • Перед іменником, якщо йому передує прикметник у найвищому ступені або порядковий числівник.

What is the longest river in the world?

Яка найдовша річка в світі?

  • Перед географічними назвами (назвами океанів, морів, річок, гірських хребтів, частин світу і т.д.).
The Indian ocean, the Baltic sea, the North, the Thames, the Alps.
  • Перед іменниками, єдиними в своєму роді.

What is the highest mountain in the world?

Яка гора найвища у світі?

  • У ряді виразів, таких як
in the morning, in the evening, in the afternoon, etc.

Якщо ви згадуєте про який-небудь предмет в перший раз, використовуйте артикль a (an). Наступного разу при згадці даного предмета, повідомленні деталей, використовуйте the.

I have a dog.
The dog is black and has white ears.

У мене є собака.
Чорна собака з білими вушками

Нульовий артикль

Артиклі не вживаються:

  • Якщо будь-який іменник вживається в узагальненому значенні.

Crime is a problem in most big cities.

(Злочинність як така, а не якийсь конкретний злочин).

Life has changed a lot in the last two years.

(Життя як таке, загалом).
  • Перед власними назвами (назвами країн, міст, штатів, провінцій, озер, гірських вершин; виняток становить об’єднання штатів або множина в назві, наприклад, The United States, The Netherlands):
England, Ukraine, London, Mr. Johnson, Tuscany.
  • Однак, перед прізвищами, що вживаються у множині для позначення членів однієї і тієї ж сім’ї, вживається певний артикль.
The Johnsons. Сім'я Джонсонів.
  • Перед назвами пір року, місяців і днів тижня.

He always goes the South in summer.

Влітку він завжди йде на північ.

English classes are on Monday.

Уроки англійської в понеділок.

  • У випадках, коли мова йде про прийом їжі, використанні транспорту, а так само, якщо мова йде про місця (наприклад: будинок, робота, лікарня, університет, церква, в’язниця і т. Д.)

I go home by bus

Я повертаюсь додому на автобусі.

I go to school. (I am a student)

Я йду до школи. (Я учень)

We have dinner at 2 o’clock.

Ми вечеряємо о 2 годині.

Важливо!

У попередньому прикладі – I go to school артикль не вживається, так як мається на увазі, що I am a student, отже, мета походу в школу криється в цілі самої будівлі – навчання.

Але можлива й така ситуація I go to the school. В даному випадку це означає, що мета візиту в школу інша. Наприклад, I go to the school, because I want to see the head master.

Або

My mother is in hospital now. (She’s ill.)
Every day I go to the hospital to see her.

Моя мати в лікарні зараз. (Вона захворіла).
Кожного дня я йду в лікарню, щоб провідати її.

А зараз пропонуємо Вам пройти невеличкий тест для засвоєння сьогоднішньої теми.

He is ____ boy.

Correct! Wrong!

My father is ____ teacher.

Correct! Wrong!

Natalka put ___ old hairbrush in her bag.

Correct! Wrong!

I need ____ English dictionary please.

Correct! Wrong!

___ apple a day keeps the doctor away!

Correct! Wrong!

Ukraine is ____ large country.

Correct! Wrong!

Ivan ate ____ piece of pizza.

Correct! Wrong!

Yesterday I saw ____ animal.

Correct! Wrong!

The chicken laid ___ egg.

Correct! Wrong!

Oksana is ____ honest girl

Correct! Wrong!

Додатковий матеріал до теми “Артиклі a, an та the”: