Абревіатури

Абревіатури, акроніми та ініціалізми в англійській мові

2 хвилини читання

Ласкаво прошу до однієї з найбільш надокучливих тем англійської мови. Абревіатури тут – це “ліниві, батьки-пофігісти, які купували своїм дітям однакові речі, бо то простіше, ніж дозволити їм виділятися.” Зараз поясню.

Акроніми та ініціалізми – це близнюки, які пішли дуже різними життєвими шляхами. Один з них став лікарем, тоді як інший став ворожити в коморі. Тож, хоча вони і пов’язані між собою, вони не однакові.

Що таке абревіатура?

Абревіатура – це скорочена версія слова, коли вам просто не хочеться вимовляти додатковий склад. Вони з’являються всюди – від загальних слів і назв до дорожніх позначень і кулінарних мір. Однак не варто плутати абревіатури зі стенографією (швидкісне письмо) або тим, що люди роблять під час переписки.

 • Apt. or appt. – (appointment).
 • Ave. (avenue), Blvd. (boulevard), Rd. (road), and St. (street)
 • Dr. (doctor).
 • Mr. (Mister), Mrs. (Mistress), and Ms. (Miss).
 • Tbsp. (tablespoon) and Tsp. (teaspoon)
 • Vs. (versus).

Латинські абревіатури

Латинські абревіатури – це скорочення, утворені від латинських термінів. Їх ніколи не слід писати з великої літери, і вони завжди повинні мати крапку після кожної літери – за винятком “etc.”, яке чомусь має три літери і лише одну крапку в кінці.

e.g. = “exempli gratia”

Перекладом є “наприклад” і використовується, коли ви змушені навести конкретні приклади чогось.

The new software offers a variety of features, e.g., word processing, spreadsheet creation, and presentation design.

Нове програмне забезпечення пропонує різноманітні функції, наприклад, обробку текстів, створення електронних таблиць та створення презентацій.

i.e. = “id est”

Це перекладається як “тобто” і використовується коли речення потребує додаткової інформації, щоб пояснити його або переконатися, що ваш співрозмовник слідкує за розповіддю.

The school has a strict dress code, i.e., students must wear uniforms.

У школі діє суворий дрес-код, тобто учні повинні носити форму.

etc. = “et cetera”

Це перекладається як “і так далі”, і використовуємо його коли ви хочете вказати, що список продовжується за межами того, що ви написали, і то не варто витрачати час, енергію та натискання клавіш на продовження списку.

Please bring a pen, paper, and other necessary supplies, etc.

Будь ласка, візьміть з собою ручку, папір та інші необхідні матеріали тощо.

Що таке акронім?

Акроніми – це скорочені версії слів, імен, фраз або організацій, в яких для створення абревіатури використовується перша буква кожного окремого слова в назві або фразі. Такі зайняті, щоб написати три слова, які вже існують і зрозумілі всім? Та візьміть і витягніть кілька літер з цих слів, щоб створити одне нове, а потім витрачайте весь той час, якого у вас не було раніше, щоб пояснити, що означає нове слово.

Як зрозуміти що це акронім? Він вимовляється як повне слово, коли ви промовляєте його.

 • NASA – Вимовляється як “NA-suh” і означає “National Aeronautics and Space Administration”
 • AWOL – Вимовляється як “AY-wahl” і означає “Away Without Official Leave” або “Away Without Leave” (військова термінологія)
 • RADAR – вимовляється як “RAY-dahr” і означає “Radio Detection and Ranging”
 • FUBAR – вимовляється як “FOO-bahr” і означає “Fucked Up Beyond All Recognition” (до невпізнання)

Що таке ініціалізм?

Ініціалізми – це скорочені версії слів, імен, фраз або організацій, в яких для створення використовується перша буква кожного окремого слова в назві або фразі. Питання – а хіба це не те саме, що й абревіатура? Ах Ви, детективе Пуаро. Та в ініціалізмі треба читати кожну літеру по черзі:

 • FBI – Federal Bureau of Investigation
 • a.m. and p.m.ante meridiem and post meridiem, що значить “before midday – до полудня” і “after midday – після полудня”
 • TMI – Too Much Information

Що робити з пунктуацією?

Використовувати чи ні крапки в ініціалізмах – це стилістичний вибір кожного, тому робіть як хочете. АЛЕ щоб уникнути плутанини, ви завжди повинні писати ініціали ante meridiem і post meridiem малими літерами з крапками між буквами: “a.m.” / “p.m.”

Формально акроніми та ініціали – це абревіатури, якщо максимально спростити це все. Та їм більше не потрібно жити в тіні своїх батьків. Зробіть їм і собі послугу, використовуючи правильний термін. Дякую!

Ну а тим молодцям, які дочитали статтю до кінця, раджу переглянути наступні дописи: