Окличні речення

В окличних реченнях висловлена думка супроводжується виявленням якихось емоцій (здивування, захоплення, радості, обурення тощо). В окличних реченнях часто виділяють якийсь член речення. What a pretty…

Наказові (спонукальні) речення

Наказові речення виражають спонукання до дії з метою виконання наказу, бажання, прохання, дозволу, поради того, хто говорить. У заперечній формі наказові речення можуть виражати заборону.Наказові…

Спеціальні запитання

Спеціальними запитаннями називаються запитання, які передбачають не просте підтвердження або заперечення думки, висловленої в запитанні, а одержання якоїсь додаткової інформації. What’s your name? — My…