Загальні властивості модальних дієслів

Модальними дієсловами в англійській мові називаються дієслова, які виражають не дію (стан), а відношення до неї: можливість, необхідність або здатність виконання дії, ймовірність дії тощо,…

Комплекс з герундієм

Герундій, як інфінітив і дієприкметник, може утворювати синтаксичний комплекс, який виконує роль складного члена речення і рівноцінний підрядному реченню. Комплекс з герундієм складається з двох…