Теперішній тривалий час. Утворення, значення, вживання

Present Continuous утворюється з допоміжного дієслова to be у теперішньому неозначеному часі і дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) відмінюваного дієслова. Стверджувальна форма Особа Однина Множина…

Значення і вживання майбутнього неозначеного часу

Майбутній неозначений час (Future Indefinite) у англійській мові означає однократні, повторювані або постійні дії і стан, що відносяться до майбутнього. Однократні дії (стан): What will you…