Таблиці: артиклі з іменниками в словосполученнях з прийменниками

Таблиця із прикладами вживання артиклів з іменниками в словосполученнях з прийменниками. Артиклі з іменниками в словосполученнях з прийменниками Прийменники A Без артикля The from не…

Словоскладання. Утворення іменників

Словоскладання — це утворення нової (похідної) основипоєднанням двох уже існуючих основ, звичайно без зміни їх форми. Так, наприклад, іменник steamship (пароплав) був утворений словоскладанням з…