Значення і вживання майбутнього неозначеного часу

Майбутній неозначений час (Future Indefinite) у англійській мові означає однократні, повторювані або постійні дії і стан, що відносяться до майбутнього. Однократні дії (стан): What will you…