Визначення та пом’якшення речення

Визначення

В англійській мові ми можемо використати певні слова та фрази для того, щоб обговорити тему з різних сторін або зробити речення менш впевненими. Коротко про це ми розповімо в статті “Визначення та пом’якшення”

Розбір аргументів

Ми можемо використати сталі вирази для порівняння поганої та хорошої сторони дискусії, наприклад:

I’m not sure whether to go to the party tonight. On the one hand, I’d have a great time. On the other hand, I have work to do.

Я не впевнений чи йти сьогодні на вечірку. З однієї сторони, я чудово проведу час. З іншої сторони, у мене багато роботи

Приклади таких слів:

Although my friends will be at the party, I don’t want to stay up late.

Хоч мої друзі будуть на вечірці, я не хочу сидіти до пізньої ночі.

I could go to the party. Alternatively, I could stay in and study.

Я можу піти на вечірку. Як варіант, я можу залишитись вчитись.

Of course, there is going to be good music and lots of food.

Звісно ж, там буде чудова музика та багато їжі.

I don’t want to study Art. However, my teacher thinks I’m good at it.

Я не хочу вчитись малюванню. Тим не менш, мій вчитель вважає мене хорошим художником

Despite my reservations, I think I’ll go the party anyway.

Незважаючи на мої застереження, я все ж таки піду на вечірку.

Пом’якшення мови

В англійській мові слова в певному контексті будуть пом’якшувати суть нашого речення, роблячи його менш «суворим» та прямим, наприклад:

  • Polls suggest / indicate that locals dislike the new statue. ← Пом’якшувальні дієслова (радити / вказувати)
  • It is arguably / potentially the strangest statue around. ← Пом’якшувальні прислівники (суперечливо / потенційно)
  • To a certain degree, / to some extent, locals feel their views are being ignored. ← Пом’якшувальні фрази (В певній мірі)

“Seem” та “appear”

Seem” та “appear” це слова, які використовуються для інформації, яка є неточною, для прикладу:

  • The prisoners seem / appear to have vanished. ← За ними може стояти інше дієслово в інфінітиві
  • It seems / appears that the prison cell was left unguarded. ← може стояти фраза з “that
  • It would seem / appear that a file was used to break the bars. ← “would” додає ще більшої невпевненості

Додатковий матеріал до теми «Визначення та пом’якшення»


Підпишіться на наш Telegram!