Корегування та зміна теми

Корегування

Сталі фрази та слова використовуються для корегування когось, вираження непогодження та зміни теми. Зазвичай вони стоять на початку речення.

Корегування та непогодження

Певні слова можуть вказати на те, що ви не погоджуєтесь з кимось або хочете виправити непорозуміння.

-I don’t think this painting is worth that much.
Actually, it sold at auction for $2 million.
-Wow! Do you like it?
-I don’t actually. It is not very impressive.

Приклади

-The play was really good, wasn’t it?
Well, I found the plot quite hard to follow, to be honest.
But actors were excellent!
I’m afraid I don’t think so. I thought they were terrible.

-Вистава була непоганою, чи не так?
Що ж, сюжет був трішки тяжкуватий, якщо чесно.
Але ж актори грали чудово!
Я боюсь, що ні. Як на мене, вони були жахливими.

-Did you enjoy the book I gave you?
Actually, I found it quite boring.
Really? It’s so well written!
I don’t agree. I prefer thrillers.

-Тобі сподобалась книга, яку я дав тобі?
Чесно, мені вона здалась нудноватою.
Справді? Вона ж так гарно написана!
Не можу погодитись. Я надаю перевагу трилерам.

Зміна теми

Є декілька основних слів, які допоможуть вам змінити тему розмови: by the way, as I was saying та anyway. Давайте розглянемо їх по черзі.

By the way” вказує на зміну теми, наприклад:

I think this gallery is fantastic. Oh, by the way, did you read the article about this exhibit in The Times?

Ця галерея просто фантастична. О, між іншим, ти чив статтю про цю виставку в The Times?

As I was saying” допомагає нам повернутись до теми, яка раніше вже обговорювалась, та її просто змінили або перервали.

As I was saying, this is a fantastic exhibit. I really like the range of artwork.

Як я вже казав, це дійсно чудова виставка. Мені подобається різноманітність робіт.

Anyway” повертає нас до теми після втручання в неї або її зміни. Цим словом також можна закінчити тему або ціле обговорення.

Anyway, I should say goodbye. I want to visit the gallery shop before it closes.

В усякому разі, я хочу відвідати магазин в галереї перед тим, як він закриється.

Вираження точки зору

Певні слова можуть використовуватись для погодження або вираження своєї точки зору, особливо якщо особа сумнівається в її правдивості.

I told you this museum is very expensive.
You’re right! I expected it to be cheaper.

Я ж казав тобі, що цей музей дуже дорогий.
Ти був правий! Я розраховувала, що він буде дешевший.

-I think this sculpture is made of stone.
You have a good point. At first, I thought it was metal.

-Я думав, що ця скульптура з металу.
В чомусь ви праві. Я спершу подумав, що вона з металу.

-This painting could be by Picasso.
I see your point. The style is similar.

-Ця картина могла бути намальована Пікассо.
Я розумію вашу думку. Стиль дійсно схожий

Додатковий матеріал до теми «Корегування та зміна теми»


Підпишіться на наш Telegram!