Вибір слова: problem, issue чи matter

Вибір слова: matter

Незважаючи на вибір слова: problem, issue і matter часто перекладаються однаково, вони далеко не завжди є взаємозамінними. Для того щоб дізнатися, в якій ситуації краще вживати кожне з них, пропонуємо прочитати цю статтю. Крім того, в ній ми представимо вам часто вживані вирази англійською мовою з цими словами. Почнемо з іменника matter.

A matter

Слово matter (від латинського māteria – матеріал, зміст, суть) має ширше значення, ніж issue і problem. У сучасній англійській воно використовується для позначення ситуації, з якою ви маєте справу (to deal with), яку обговорюєте (to consider) або намагаєтеся вирішити (to solve). Українською matter найчастіше перекладається як «питання», «справа».

I am dealing with this matter right now.

Я займаюся цим питанням прямо зараз.

I do not know anything about this matter.

Я не знаю нічого про цю справу.

Слово matter часто використовується в формальному контексті.

Safeguarding the shipping lanes is a matter of self-interest.

Забезпечення безпеки морських шляхів – питання власної вигоди.

А в повсякденному житті його можуть замінювати займенником it.

My friend told me all about it (the matter).

Мій друг розповів мені все про це (справу).

Корисні вирази зі словом matter:

 • What’s the matter? (Розмовне) – У чому справа?

You are very pale. What’s the matter?

Ти дуже блідий. В чому справа?

 • As a matter of fact (розмовне) – по правді кажучи, власне кажучи.

I’ve known him for a long time. As a matter of fact, I used to be his neighbour.

Я знаю його вже давно. Власне кажучи, раніше ми були сусідами.

 • A matter of (life and death) – питання чогось (життя і смерті).

I must pass the driving test. It’s the matter of life and death.

Я повинен скласти іспит з водіння. Це питання життя і смерті.

 • For that matter – якщо на те пішло.

He never talked to her, or even looked at her for that matter.

Він ніколи з нею не говорив, і навіть не дивився на неї, якщо на те пішло.

 • To raise the matter (with somebody) – піднімати якесь питання (з кимось).

If you need more money, raise the matter with your boss.

Якщо тобі потрібно більше грошей, підніми питання зі своїм начальником.

 • To investigate the matter – розслідувати справу.

They were investigating that matter for a long time.

Вони довго розслідували справу.

 • It’s only / just a matter of time – це лише питання часу.

It is just a matter of time before you quit.

Твоє звільнення – це всього лише питання часу.

 • No matter what – що б не.

I never manage to pass this test, no matter what I do.

Мені ніколи не вдається пройти цей тест, що б я не робив.

An issue

Сучасне issue (від старофранцузької issir – виходити) перекладається як «спірне питання», «проблема», «незгода» і вживається, коли мова йде про важливу тему або гостру проблему, що виноситься на обговорення. Як правило, під цим поняттям маються на увазі соціальні або політичні питання, що зачіпають інтереси великої кількості людей.

We need to discuss some issues right now.

Нам потрібно обговорити деякі спірні питання зараз.

Bad ecology is an important issue.

Погана екологія – важлива проблема.

We had some issues with him in the past.

У нас з ним були деякі розбіжності в минулому.

Корисні вирази зі словом issue

 • To have issues with something (неформальне) – мати проблеми з чимось.

There are no social issues in those countries.

У тих країнах немає соціальних проблем.

 • To discuss / debate an issue – обговорити питання, проблему.

He discussed some issues with the employees of the factory.

Він обговорив деякі проблеми зі службовцями фабрики.

 • To take issue with somebody / something (формальне) – сперечатися, не погоджуватися з будь-ким / чим-небудь.

She would take issue with you on that.

Вона б з тобою посперечалася на цю тему.

 • To make an issue out of something – робити проблему з чого-небудь.

I am upset, but I do not want to make an issue out of it.

Я засмучена, але не хочу робити проблему з цього.

A problem

Слово problem має грецьке коріння. Спочатку воно означало загадку або питання для наукової дискусії. Тепер його також використовують для опису негативної ситуації, яка потребує дозволу та подоланні. Українською перекладається як «проблема», «питання», «завдання». Це слово добре підходить, якщо мова йде про повсякденні труднощі і другорядні проблеми.

Корисні вирази зі словом problem

 • To solve / resolve a problem – вирішувати / вирішувати проблему.

Mr. Johns resolved his health problems.

Містер Джонс вирішив свої проблеми зі здоров’ям.

 • To have no problem (in) doing something – робити щось з легкістю.

I have no problem refusing people.

Я з легкістю відмовляю людям.

 • The problem is (that) … (розмовне) – проблема в тому, що …

The problem is that there is not enough room for everyone.

Проблема в тому, що не всім вистачає місця.

 • That’s your / his problem. (Розмовне, грубе) – Це твоя / його проблема.

If you miss the class, it’s your problem.

Якщо ти пропускаєш заняття, це твоя проблема.

 • It’s / That’s not my problem. (Розмовне, грубе) – Це не моя проблема.

– She’s got a serious trouble with this guy.
– That’s not my problem.

– У неї серйозні проблеми з цим хлопцем.
– Це не моя проблема.

 • What’s your / his problem? (Розмовне, неформальне) – У чому (твоя) проблема?

Вживається в тому випадку, якщо ви вважаєте, що хтось веде себе неналежним чином.

Why are you behaving like a five-year-old? What’s your problem?

Чому ти поводишся як п’ятирічна дитина? В чому твоя проблема?

 • Do you have a problem with that? (Розмовне, грубе) – Тебе щось не влаштовує?

Використовується для того, щоб з’ясувати у людини, чому він з чимось не згоден.

So, you drank some wine yesterday.
– Yeah. Do you have a problem with that?

– Отже, ти випив вина вчора.
– Так. Тебе щось не влаштовує?

Однак в ситуаціях, де йде вибір слова: problem, так само як і issue, може використовуватися, якщо мова йде про будь-яких глобальних проблемах. Наприклад, зміна клімату – це й issue, і problem одночасно.

Додатковий матеріал до теми “Вибір слова: problem, issue чи matter”:

Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box