Твір про вчителя (About the teacher)

Твір про вчителя

Талант вчителя полягає в умінні передати знання іншому і в умінні робити важкі речі легкими. Це неабиякі люди, які завжди знайдуть підхід до дитини. “Твір про вчителя” допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку тему.

About the teacher:

The teacher is an important and influential person in every child’s life, whose noble work for the younger generation’s benefit is like heroism, is respected at all times. He lays the most valuable knowledge and moral foundations in the growing man if his qualities are high and his soul is open. It is difficult to overestimate the importance of this profession, and its respect at all times is immeasurable.

Sincerely loving their teachers’ thousands of students dream of becoming representatives of this remarkable and meaningful profession, but only a few of them achieve their goal.

One can not disagree that not everyone is characterised by remarkable patience, which daily shows in a teacher’s work. Not everyone can handle discreet, attentive communication, individual attention to students, gentleness, persistence, fair demanding and unusual efficiency.

You must be a versatile and highly moral person to become a teacher. Otherwise, all the attempts to reach the heights will fail.

Переклад:

Вчитель є важливою і впливовою людиною в житті кожної дитини, благородна праця якої, на благо молодого покоління, подібна до героїзму, поважається в усі часи. Він закладає найцінніші знання та моральні основи у зростаючої людини, якщо його якості високі, а душа відкрита. Важко переоцінити важливість цієї професії, і її повага в будь-який час незмірна.

Щиро люблячи своїх учителів, тисячі студентів мріють стати представниками цієї чудової та значущої професії, але лише деякі з них досягають своєї мети.

Не можна не погодитися з тим, що не кожному притаманне неабияке терпіння, яке щодня проявляється в роботі вчителя. Не кожен може впоратися з розважливим, уважним спілкуванням, індивідуальною увагою до учнів, лагідністю, наполегливістю, справедливою вимогливістю та незвичною ефективністю.

Щоб стати вчителем, ви повинні бути універсальною та високоморальною людиною. Інакше всі спроби досягти висот зазнають невдачі.

Додатковий матеріал до твору “Твір про вчителя (About the teacher)”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box