Школа моєї мрії

Школа моєї мрії

20.01.2021
1 хвилина читання

У сучасному світі кожен поважаючий себе людина ходить в школу – місце, де вчать новому, дають корисну інформацію і виховують тягу до знань. В кожного поняття “Школа моєї мрії” різне, тому пропонуємо ознайомитись з коротким текстом, який допоможе правильно структурувати свої ідеї і написати власний твір на цю тему.

The school of my dream

It is no secret that many children do not like going to school very much. But the main reason for this is the unwillingness to learn. Children love communication, so their classmates become the one reason they wake up every morning and go to school.

Each child has a different school of the dream. Someone imagines it as big and noisy. With a huge number of students and numerous interesting subjects for them. With the absence of test papers, parental meetings and endless homework.

And someone dreams of a small, quiet and modest school, somewhere outside the city. With just a few classes of students. With the ability to go outside at recess and find yourself not in the centre of some megalopolis, but somewhere in a quiet village. Each person has different ideals and preferences, and it is often impossible to keep up with them.

Переклад:

Не секрет, що більшість дітей не дуже люблять ходити до школи. Та причиною цьому, більшою мірою, є небажання вчитися. Діти люблять спілкування, тому їх однокласники стають саме тим, заради чого вони кожен день вранці прокидаються і йдуть в школу.

Школа мрії у кожної дитини різна. Хтось уявляє її великою і галасливою. З великою кількістю учнів і безліччю цікавих для них предметів. Та з відутністю контрольних робіт, без батьківських зборів і нескінченного домашнього завдання.

А хтось мріє про маленьку, тиху і скромну школі, десь за містом. Лише з кількома класами учнів. Щоб на перерві вийти на вулицю і опинитися не в центрі якого-небудь мегаполісу, а десь в тихому селі. У кожної людини різні ідеали і переваги, і, найчастіше, досягти їх неможливо.

Додатковий матеріал до теми “Школа моєї мрії”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss