Таблиці: вживання займенників one, it у англійській мові


В таблицях, що наведені нижче, наведено коротку інформацію про те, коли у англійській мові вживаються займенники one та it.

Вживання займенника one у англійській мові

Випадки вживання

Приклади

В невизначено-особових
реченнях

One should be careful when crossing the street.

Для
запобігання повторення раніше вживаного зчислювального іменника

These boxes are small.  We need bigger ones.

I’ll try on a few coats. Give me that green one.

Для
вираження невизначеного часу

One day you will tell me the truth.

В конструкції (the)
one … the door

You shouldn’t get Botticelli and Bocherini mixed
up.

One is a painter and the other is a
composer.

 Вживання займенника it у англійській мові

Випадки вживання

Приклади

В
значенні особового займенника

I love jogging. It keeps me fit.

В
значенні вказівного займенника

It’s our new next-door neighbour.

В
безособових зворотах в якості формального присудка

It’s Tuesday. It rains a lot here.

It’s easy to make mistakes.

В
стійких зворотах

it doesn’t matter, it’s no use, this is it, it is said, it is known,
run it close, it’s just as well

 


Підпишіться на наш Telegram!