Таблиці: вживання неозначених займенників some, any, no

1 хвилина читання

Таблиця з інформацією про вживання неозначених заменників some, any, no у англійській мові. Більше інформації про цю частину мови у розділі Займенник сайту.


Вживання займенників some, any, no


 


some


any


no


Стверджувальне речення


У значенні «небагато, декілька»


They bought some honey.


I haven’t seen him for some days.


В значенні «будь-який»


He’ll need any help he can get.


Any horse will do.


 


У значенні «деякий»


Some people believe anything they read in the papers.


В значення «який-небудь» в умовних підрядних і реченнях, які виражають сумнів.


If you need any money, please let me know.


I don’t think there’s any petrol in the tank.


У значенні «приблизна кількість»


It happened some twenty years ago.


У значенні «частина»


Some of the sugar was packed in bags.


Зі словами hardly, barely, scarcely, seldom, without.


I have hardly any spare time.


We got back without any problems.


В іронічному значенні


That’s some consolation. (Ну і потішив.)


Питальне речення


У проханнях і в реченнях, що припускають позитивну відповідь


Could you do some typing for me?


Have you got some eggs?


Could I get you some coffee?


В значенні «будь-який», «який-небудь»


It there any bread?


Did he catch any fish?


 


В поєднанні з деякими прикметниками


Is that book any good?


Заперечне речення


В значенні «не весь», «не все»


I don’t like some of your friends.


I didn’t understand some of the information.


В значенні «довільний», «деяка кількість»


She has never tasted any wine.


I couldn’t get any information about his research.


Замість any


I have no apples = I don’t have any apples.


Замість not + іменник


I’m no expert. = I’m not an expert.