Таблиці: способи утворення ступенів порівняння прикметників


Таблиця із інформацією про основні способи утворення ступенів порівняння прикметників у англійській мові. Детільніше про ступені порівняння у метеріалах розділу Прикметник.

Способи утворення ступенів
порівняння прикметників

 

Спосіб
утворення

Звичайний

Positive

Вищий

Comparative

Найвищий

Superlative

Примітки

Синтетичний
спосіб (в коротких словах: 1-2 склади)

За допомогою закінчення:

+ er, est

-y + -er,
-est = –ier, -iest (після приголосної)

clean

gay

sad

funny

busy

early

cleaner

gayer

sadder

funnier

busier

earlier

cleanest

gayest

saddest

funniest

busiest

earliest

Кінцева приголосна подвоюється

За допомогою закінчення:

+ r, st (в словах на )

nice

large

nicer

larger

nicest

largest

 

Аналітичний
спосіб (в довгих словах)

За допомогою слів more / less, most / least

dangerous

important

more dangerous

less important

most dangerous

least important

 

Паралельні
форми

 

polite

clever

unhappy

politer

more polite

cleverer

more cleverer

unhappier

more unhappy

politest

most polite

cleverest

most clever

unhappiest

most unhappy

 

 Іменники,
які визначаються прикметниками в найвищому ступені, вживаються з означеним
артиклем

This is the best room in
hotel.

Yesterday was the hottest day
of the summer.

Прикметник
most вживається не тільки для утворення
найвищого ступеню, але і в інших випадках:

 • «надто,
  вельми»: This is
  a most unusual flower
  . – Це
  надто незвична квітка. (з неозначеним артиклем)
 • «здебільшого,
  більша частина»: Most men are fond of football.

Підпишіться на наш Telegram!