Сумніви


Для того щоб виражати сумніви стосовно висловлювань вашого співрозмовника, можна користуватися наступними виразами:

Так?

Oh no! No!

Невже?

Really? Is that really so?

Це правда?

Is it true?

Ви дійсно вважаєте…

Do you really mean that…

Сумніваюся, щоби…

I doubt that (if) …

Малоймовірно, щоби…

(It’s) hardly likely/most unlikely that…

Дуже в цьому сумніваюся.

You can’t expect me to believe that. 
That’s not very likely.

Ти це серйозно?

Do you really mean it? Are you serious?