Про вірність англійською

Про вірність англійською

2 хвилини читання

Пропоную ознайомитись з твором “Про вірність англійською”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему. Та перед цим давайте поглянемо на словничок:

 • loyalty – вірність
 • devotion – вдданість
 • rely on – покладатись на
 • confide – довіряти
 • anticipate – очікувати
 • conduct – поведінка
 • cornerstone – основа
 • flaw – недолік
 • shortcoming – вада
 • affections – почуття/прихильність
 • retribution – відплата
 • sincerely – щиро
 • stand up for – відстоювати

Про вірність англійською:

I mostly appreciate loyalty as a moral attribute in people. It exists for me in a variety of ways. It is first and foremost a person’s devotion to another one.

Then, a solid friendship built on trust and respect develops between individuals. In other words, you are aware that you can always rely on your friend and that you may ask them for assistance when things go tough. You may confide in him about any secret, knowing that it will stay that way. And your partner can anticipate the same conduct from you.

For me, loyalty serves as the cornerstone of any romantic relationship as well as a friendship. When you decide to be with another person, you offer them not just your heart but also your soul, promising to love and accept him despite all of his flaws and shortcomings. You cannot just get up and leave your sweetheart without giving them a reason, since it would be a betrayal of their affections.

In addition, I view loyalty as the ability to be honest with oneself, that is, to never compromise one’s moral standards and values. The ability to openly express one’s perspective to others without fear of retribution from their side, in my opinion, demands both a strong character and iron will.

I genuinely admire those who can love sincerely, value their friends, and stand up for what they believe in. I want to be one of them as well.

Переклад:

Я найбільше ціную в людях вірність як моральну рису. Вона існує для мене в різних проявах. Це, перш за все, відданість людини іншій людині.

Потім між людьми виникає міцна дружба, побудована на довірі та повазі. Іншими словами, ти усвідомлюєш, що завжди можеш покластися на свого друга, що ти можеш попросити його про допомогу, коли тобі важко. Ти можеш довірити йому будь-яку таємницю, знаючи, що вона так і залишиться таємницею. І твій партнер може очікувати такої ж поведінки від тебе.

Для мене вірність є наріжним каменем як романтичних стосунків, так і дружби. Коли ти вирішуєш бути з іншою людиною, ти пропонуєш їй не тільки своє серце, а й душу, обіцяєш любити і приймати її, незважаючи на всі її недоліки і вади. Ти не можеш просто так взяти і покинути свою кохану людину, не пояснивши їй причини, оскільки це буде зрадою її почуттів.

Крім того, я розглядаю вірність як здатність бути чесним перед самим собою, тобто ніколи не поступатися своїми моральними нормами і цінностями. Здатність відкрито висловлювати свою точку зору іншим, не боячись відплати з їхнього боку, на мою думку, вимагає як сильного характеру, так і залізної волі.

Я щиро захоплююся тими, хто вміє щиро любити, цінувати своїх друзів, відстоювати те, у що вірить. Я теж хочу бути одним з них.

Додатковий матеріал до твору “Про вірність англійською”: