Про інтернет англійською

Про інтернет англійською

1 хвилина читання

Сьогодні ми не уявлємо свого життя без інтернету. Хоча лише кілька років тому люди чудово обходилися без нього і тільки чули про його існування на уроках інформатики. Пропоную ознайомитись з твором “Про інтернет англійською”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему.

About internet:

The Internet is a fantastic modern innovation that our grandparents are still adjusting to. Introduced in 1983, it was able to reach practically every computer on the planet in just a few decades, connecting them into a single global network. Then built-in Wi-Fi arrived for phones, tablets, and other devices, making it difficult to picture our existence without it.

Indeed, the first thing we do every day when we turn on our laptops is open a web browser. Why? To check the weather and the latest news, to go through our social media feeds, or to view YouTube videos.

Instead of going to the cinema, we are watching movies on our couches. We communicate with friends via text messaging and video calls. Virtual tours of foreign locations fulfill our need for new experiences.

We have all of the conveniences of home without the added costs and concerns, not to mention the ability to work and study online, thanks to the internet. There are numerous benefits to this, but there are also some drawbacks.

We are now absolutely powerless without the Internet: we don’t know what to do, we can’t interact with people, and we can’t make money. Of course, such dependency is unsettling, but it’s the way things are. We simply have to accept it and hope that internet and Wi-Fi connections will not be an issue in the near future.

Про інтернет англійською:

Інтернет – це фантастична сучасна інновація, до якої досі звикають наші бабусі та дідусі. З’явившись у 1983 році, він лише за кілька десятиліть зміг охопити практично кожен комп’ютер на планеті, об’єднавши їх у єдину глобальну мережу. Потім вбудований Wi-Fi з’явився в телефонах, планшетах та інших пристроях і без нього вже важко уявити наше життя.

Дійсно, перше, що ми робимо щодня, коли вмикаємо свої ноутбуки, – відкриваємо браузер. Навіщо? Щоб дізнатися погоду та останні новини, переглянути стрічку соціальних мереж або відео на YouTube.

Замість того, щоб ходити в кіно, ми дивимося фільми на дивані. Ми спілкуємося з друзями за допомогою текстових повідомлень та відеодзвінків. Віртуальні тури зарубіжними країнами задовольняють нашу потребу у нових враженнях.

У нас є всі зручності вдома без додаткових витрат та турбот, не кажучи вже про можливість працювати та навчатися онлайн, завдяки Інтернету. У цьому є безліч переваг, але є деякі недоліки.

Зараз ми абсолютно безсилі без Інтернету: ми не знаємо, що робити, не можемо спілкуватися з людьми та заробляти гроші. Звичайно, така залежність насторожує, але такий порядок речей. Ми просто повинні прийняти це і сподіватися, що в найближчому майбутньому Інтернет та Wi-Fi не будуть проблемою.

Додатковий матеріал до теми “Про інтернет англійською”: