Про Австралію англійською

Про Австралію англійською

2 хвилини читання

Пропоную ознайомитись з твором “Про Австралію англійською” який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему.

About Australia in English:

Australia is the world’s smallest continent, situated in the southern hemisphere. At the same time, it is the world’s sixth largest country, covering 7.6 million square kilometers. A country with a bizarre natural landscape, lovely scenery, and a developed economy.

The people who live here have a very good standard of living. In fact, that they occasionally set up almost new household appliances in front of their homes for those in need to take for free. However, Australia has a small population, it is one of the 10 least populated countries in the world. Nonetheless, there are over 200 different languages and dialects spoken here.

There are around three times as many kangaroos in Australia as there are natives. These marsupials have long been regarded as a national symbol. Together with the emu ostrich, they are even portrayed on the country’s official emblem. These animals were not chosen at random as like Australia’s development, the kangaroo and the ostrich can only move forward.

The country is also known for its vast desert landscapes. At the same time, Australia has the largest farm in the world, which has an area of more than 34 thousand square kilometers.

The main architectural attraction is the Sydney Opera House, which is built on water and resembles a ship with sails. The city of Sydney, where this building is located, is the largest in the country. So for a long time he claimed the title of the capital of Australia. But in this struggle he did not want to concede the second largest city of Melbourne. Therefore in 1908 the capital was named Canberra, which became a kind of compromise in this rivalry, and stands at the head of the Commonwealth of Australia to this day

Про Австралію англійською:

Австралія — найменший материк світу, розташований у південній півкулі. У той же час це шоста за величиною країна в світі, займаючи 7.6 мільйона квадратних кілометрів. Країна з химерним природним ландшафтом, прекрасними пейзажами та розвиненою економікою.

Люди, які тут живуть, мають дуже хороший рівень життя. Насправді, вони час від часу встановлюють перед своїми домівками майже нову побутову техніку, щоб потребуючі могли взяти її безкоштовно. Однак Австралія має невеликий рівень населення, вона входить до 10 найменш населених країн світу. Тим не менш, тут розмовляють понад 200 різними мовами та діалектами.

В Австралії приблизно втричі більше кенгуру, ніж місцевих жителів. Ці сумчасті здавна вважалися національним символом. Разом зі страусом вони навіть зображені на офіційному гербі країни. Ці тварини були обрані не випадково, оскільки, як і розвиток Австралії, кенгуру і страус можуть рухатися тільки вперед.

Країна також відома своїми величезними пустельними ландшафтами. При цьому в Австралії є найбільша ферма в світі, площа якої становить понад 34 тисячі квадратних кілометрів.

Головною архітектурною визначною пам’яткою є Сіднейський оперний театр, який побудований на воді і нагадує корабель з вітрилами. Місто Сідней, де розташована ця будівля, є найбільшим у країні. Так довгий час він претендував на звання столиці Австралії. Але в цій боротьбі він не хотів поступатися другому за величиною містом Мельбурну. Тому в 1908 році столиця отримала назву Канберра, що стало своєрідним компромісом у цьому суперництві, і стоїть на чолі Співдружності Австралії донині.

Додатковий матеріал до твору “Про Австралію англійською”: