Правила читання: приголосні букви

Правила читання

Навчитися правильно читати англійською – справа нелегка. Але, як відомо, немає нічого неможливого. Якщо знати базові правила читання, відпрацьовані на практиці, то надалі ви зможете вірно прочитати кожне англійське слово, навіть незнайоме. Що слід знати про англійську фонетики? Звичайно, необхідно познайомитися з алфавітом англійської мови та алфавітним читанням кожної літери. У статті ви дізнаєтеся, що 20 англійських букв відтворюють 44 звуки.

Другим етапом є вивчення транскрипції англійської мови – системи, за допомогою знаків якої записується звучання будь-якого англійського слова. Не піддавайтеся спокусі записувати слова буквами українського алфавіту, ніякої користі від цього діла немає, а тільки шкода. Запам’ятайте, що в англійській мові необхідно запам’ятовувати не тільки читання практично кожної букви окремо, але і читання буквосполучень. І, звичайно, треба навчитися розбивати слова на склади і визначати, який склад перед нами, так як правила читання англійської мови залежать від типу складу. Більш докладно про склади ви можете прочитати в цьому матеріалі – «Типи складів в англійській мові».

Правилам читання англійської мови ми присвячуємо дві статті, так як інформації чимало. Ми поговоримо окремо про читання голосних і приголосних букв.

Правила читання англійської мови: приголосні букви

 1. Буква s читається [s] на початку слів, перед і після глухого приголосного в поєднанні ss: save, sudden, spouse, caps, tips, best, less, chess, guess. Ця ж буква читається [z] між голосними, після голосних і дзвінких приголосних на кінці слів: close, choose, prays, photos, cells, pins, beds. Поєднання sh ми читаємо [ʃ]: shelf, shock, shut, cash, mushroom, dish. Поєднання ssion читається [ʃƏn]: depression, discussion, admission.
 2. Буква c читається [s] перед голосними буквами e, i, y: cereal, cease, centre, pace, city, circuit, cyber, cynic. В інших випадках ця буква вимовляється [k]: concrete, crash, clear, coast, carbon, cripple, curious. Поєднання ck вимовляється [k]: stick, pick, black, deck, lack, crack. Поєднання ch, tch читається [tʃ]: chase, child, chance, beach, peach, switch, stitch. Буквосполучення – cial читається [ʃƏl]: racial, social, facial. Буквосполучення – cient читається [ʃent]: proficient, efficient, deficient.
 3. Буква g читається [dƷ] перед наголошеними буквами e, i, y: cage, beige, gypsy, gymnastics, ginger, gigantic. Не за правилом: gifted, giggle, girl, give, etc. В інших випадках вимовляється [g]: good, grey, gold, glamor, graceful, gut. Поєднання ng потрібно читати носовим звуком [ŋ]: sting, cling, bring, long. Поєднання nk читаємо [ŋk]: link, pink, think. А ось в поєднанні kn на початку слова перша буква не вимовляється: knight, knee, knead.
 4. Букву x вимовляємо [gz] перед наголошеною голосною: examination, example, exotic, executor. В інших випадках це [ks]: exception, expertise, extravagant, mix, linx.
 5. Буквосполучення th буде вимовлятися двома способами: [Ɵ] на початку і в кінці більшості самостійних слів: throw, blacksmith, through, threat, thesis. [Ð] в службових словах, прислівниках, займенниках, а також між двома голосними: that, their, those, thus.
 6. Буквосполучення ph слід читати [f]: phone, phantom, phoenix, phrase.
 7. У буквосполученні wr першу букву читати не потрібно: write, wring, wrong, wretched, wrinkle.
 8. А в поєднанні wh читайте тільки першу букву: why, what, whisky, whether, whisper. Але якщо це поєднання стоїть перед буквою о, читається друга буква: who, whole, whose.
 9. Букву j читаємо [dƷ]: jacket, joy, jingle, joker, jeep, journey.
 10. Буквосполучення ture вимовляємо [tʃƏ]: gesture, creature, mixture, torture.

А ось і «німі» невимовні приголосні букви в правилах читання англійської мови. Ось які букви не читаються в наступних буквосполучення:

 • b в bt, mb: doubt, climb, dumb.
 • g в gn, gm: sign, paradigm.
 • gh в gh, igh: sigh, high, fight, bright. Але: laugh, enough, cough.
 • l в lf, alk, lm, в дієсловах (could, should, would): calf, half, chalk, talk, palm, balm. Але: gulf.
 • n в mn: autumn, column, damn.
 • p в pn, pt: pneumatic, receipt.
 • s в isl: island, isle, aisle.
 • t в ft, st: often, christen, listen.

Не забувайте, що практично в кожному правилі читання англійської мови існують винятки, тому будьте готові, що вам доведеться перевіряти ще в словнику вимову того чи іншого слова.

Додатковий матеріал до теми:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box