Подвійне заперечення в англійській мові

3 хвилини читання

Саме поняття «подвійного заперечення» не є чимось новим або незнайомим для україномовної людини. Адже в своїй мові ми використовуємо його постійно:

Я ніколи не скажу йому про свої почуття.

Я не знаю нічого про цей інцидент.

Не можу не погодитися з твоїми аргументами.

Якщо ви подивитеся на ці приклади, побачите, що в перших двох зміст речення негативний (але підсилений), а в останньому – сенс позитивний (Я погоджуюся з тобою, два заперечення в ньому взаємовиключають одне одного). Те ж відбувається і в англійській мові. А тепер докладніше.

Навіщо використовують подвійне заперечення в англійській мові?

Перш за все, хотілося б відзначити, що саме по собі використання подвійного заперечення в англійській мові (double negation / double negative) вважається помилкою, особливо це стосується письмової мови. Згідно з правилом, в реченні може бути лише один негативний елемент. наприклад:

I do not want to read this article. – Я не хочу читати цю статтю.

Nobody came to this party. – Ніхто не прийшов на цю вечірку.

She did not see anybody. – Вона нікого не бачила.

My mother can not believe that we got married. – Моя мама не може повірити, що ми одружилися.

We will not stay there for anything. – Ми ні за що тут не залишимося.

Проте, як би ми всі не ставилися до поняття подвійного заперечення в англійській мові і не докоряли тих, хто його використовує, не можна не помічати його існування в мові. Вважалося, що використання подвійного заперечення притаманне людям неосвіченим, так як освічена людина буде говорити згідно правилам. Але в даний час це твердження досить спірно, адже випадки подвійного заперечення зустрічаються повсюдно: у піснях, кінострічках, у висловлюваннях політиків і просто в звичайній розмові. Більше того, приклади подвійного заперечення в англійській мові можна зустріти в художній літературі. Звичайно, ми б рекомендували не використовувати по можливості цю конструкцію, але знати про неї необхідно.

Ось деякі приклади сучасного використання подвійного заперечення в англійській мові:

Arab League: We Do not Want No Bombs – заголовок статті ресурсу The Washington Note.

You do not want no drama – рядок з пісні «My humps» групи «Black Eyed Peas»

Did not see nothing! Got out and looked, did not see nothing. – Два речення з оповідання «Insurance hole» ресурсу «Castle of Spirits Ghost Story».

У всесвітній павутині поширений наступний лінгвістичний анекдот:

Лекція на філфаці. «В англійській мові», говорить професор, «подвійне заперечення дає твердження. В інших мовах, наприклад в українській, подвійне заперечення все одно означає заперечення. Але немає жодної мови, в якій б подвійне твердження означало заперечення». Голос із задньої парти: «Ага, звичайно».

У нього є англійська прототип:

Oxford philosopher of language JL Austin gave a lecture in which he noted that there are many languages wherein a double negative makes a positive, but none in which a double positive makes a negative. From the audience, Columbia philosopher Sidney Morgenbesser replied, «Yeah, yeah.»

Цей кумедний випадок лише доводить, що немає нічого неможливого. В англійській мові, як вже говорилося, використання подвійного заперечення переслідує одну з двох цілей. Перша – це створення так званого «слабо позитивного» значення висловлювання. Використовуючи два заперечення в одному реченні, ми отримуємо зворотний ефект.

I do not disagree with you. (I certainly agree.) – Я не можу не погодитися з тобою (Я згоден).

Never say “no” if she asks you to help her. (Try to say “yes”.) – Ніколи не кажи “ніколи”, коли вона просить тебе допомогти їй (Спробуй сказати «так»).

You can not not go. (You must go.) – Ти не можеш не піти (Ти повинен піти).

З таким же змістом використовується подвійне заперечення в комбінації частинки not зі словами, що містять негативну приставку.

It’s not an unreasonable demand. (It’s a reasonable demand.) – Це обґрунтована вимога.

He is not incompetent in his field. (He is competent in his field.) – Він компетентний у своїй галузі.

Але будьте акуратні. Звертайте увагу на контекст, в якому вживається подвійне заперечення в англійській мові. Адже тільки завдяки йому ви зрозумієте, яке значення мається на увазі в тому чи іншому реченні. В англійському «нестандартному, не за правилами», особливо в деяких діалектах, можуть вживатися два або навіть три заперечення з метою посилення основного негативного значення в реченні. Це друга мета, яку переслідують ті, хто користується подвійним запереченням. наприклад:

He did not do nothing. (He did not do anything / He did nothing.) – Він не зробив нічого.

We is not got no milk left. Shall I get some? (We have not got any milk left. Shall I fetch some?) – У нас зовсім не залишилося молока. Мені принести трохи?

Як бачите, саме поняття подвійного заперечення не можна назвати простим, так як трапляється плутанина в значенні, яке намагається до нас довести мовець. Більш того, у загальноприйнятому стандартному варіанті англійської вживання такого поєднання все-таки не вважається правильним. Тому бажано утриматися від таких експериментів. Однак знання подвійного заперечення в англійській мові не буде зайвим, якщо ви зіткнетеся от з такими незвичайними випадками.