Моя ідеальна школа англійською

Моя ідеальна школа англійською

Школа – це місце, де ми проводимо більшу частину свого часу. Звісно, вчитися, часом, буває дуже складно, оскільки осягнення нових знань – завдання не з легких. Пропоную ознайомитись з твором “Моя ідеальна школа англійською”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему.

Моя ідеальна школа англійською:

My name is Vlad, and I’m in seventh grade at school. My school is pretty good, but of course, my idea of an ideal school is somewhat different.

An essential thing in any school is the teachers. The teacher should be modern, literate, a friend to the student, but also demanding. Every lesson should be conducted in a friendly and engaging way. It often happens that the teacher is rude, takes out some of his failures on the students or reads the material with an unhappy face, muttering to himself. This, of course, should not be the case.

The school building itself should be modern, bright and in good condition. The ideal school must have a gym with bleachers and a swimming pool. Classrooms should be equipped with the most current items – computers, interactive boards, projectors, etc. There should be lockers for personal belongings so that they don’t, for example, have to be left lying around or lugged to the canteen. The school canteen should be comfortable, the chefs should be able to provide good food, and the cost should be low. There should be a recreational area near the school with benches and places for games and entertainment.

There should be many exciting activities such as programming, drawing, chess, dances, theatre, photography, sports, etc. There should be competitions in different sports and different school subjects.

The headmaster or headmistress should be really in love with the school and do everything for its development and excellence.

After graduating from the ideal school, the teenager should be well-rounded, healthy and fully prepared for further education, and indeed for life.

Переклад:

Мене звуть Влад і учень сьомого класу. Моя школа досить хороша, але, звісно, ідея ідеальної школи дещо інша.

Найважливіша річ у будь-якій школі – вчителі. Вчитель повинен бути сучасним, грамотним, другом для учня, але також вимогливим. Кожен урок повинен бути проведений у дружній атмосфері залучуючи як можна більше учнів. Часто буває так, що вчитель грубий, виливає власні невдачі на студентів або читає матеріал з нещасним обличчям, бурмочучи під ніс. Цього, звісно, не повинно бути.

Сама школа повинна бути сучасною, яскравою і в хорошому стані. Ідеальна школа повинна мати тренажерний зал з трибунами та басейном. Класи повинні бути обладнані найбільш сучасним обладнанням – комп’ютерами, інтерактивними дошками, проекторами тощо. Там повинні бути шафки для особистих речей, щоб вони, наприклад, не залишати їх де-небудь або не тягнути до їдальні. От їдальня повинна бути зручною, кухарі повинні повинні запровадити хорошу їжу, а вартість повинна бути низькою. Необхідно мати рекреаційну територію біля школи з лавочками та місцями для ігор та розваг.

Там повинно бути багато захоплюючих гуртків, таких як програмування, малювання, шахи, танці, театр, фотографія, спорт та ін. Також не були б зайвими змагання з різних видів спорту та різних шкільних предметів.

Директор повинен бути справді закоханий у школу і зробити все для її розвитку та досконалості.

Після закінчення ідеальної школи підліток повинен бути добре навченим, здоровим і повністю підготовленим до подальшої освіти, і справжнього життя.

Додатковий матеріал до теми “Моя ідеальна школа англійською”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box