Сімейні традиції англійською

Сімейні традиції англійською

2 хвилини читання

У кожній родині існує цілий ряд різних традицій, які повторюються з року в рік, а потім переходять до інших поколінь. Традиції бувають різні: пов’язані з якою-небудь подією або з річчю. Пропоную ознайомитись з твором “Сімейні традиції англійською”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему.

Сімейні традиції англійською:

My family is amiable, so we have great family traditions that we all love and support. Shared traditions are interesting and exciting activities or features that are maintained year after year. They are different in every family.

We have developed a wonderful and exciting tradition due to the specifics of celebrating New Year’s Eve. For a whole month, we draw cards with the dates of the last month of the outgoing year, beginning with December 1 and ending with December 31. We hang these cards on a long string in the living room, decorating each one with original drawings. We draw different winter themes: snowflakes, a Christmas tree, snowmen, Christmas toys, frosted windows and so on. When all the brightly coloured date cards are in their place of honour, the fun begins.

Each card contains a specific task that must be completed on the day the number is marked on it. For example, on December 1, the family draws pictures on a winter theme, on December 2, we make homemade Christmas tree decorations, and on December 3, we play Christmas games. In addition, there are such exciting tasks: to cook together with mum and grandma a festive cake, decorate your room for the holiday, cut out snowflakes and stick them to the windows. There are also tasks to do outside: make a snowman, take a walk in the winter forest on skis, go to the skating rink with the whole family, make a snow fort and play snowballs. This is how every day of the month goes.

My family and I love this exciting tradition, and we do it every year. And the anticipation of the New Year becomes for us a fabulous, unusual and wonderful holiday. Such warm and kind traditions are sure to unite any family, bring kindness and friendship to our relations. So the dults briefly return to their childhood.

Переклад:

Моя родина сповнена доброзичливості, тому в нас просто чудові сімейні традиції, які всі ми любимо та підтримуємо. Спільні традиції – це цікаві та захоплюючі заходи, які підтримуються з року в рік. У кожній родині вони різні.

Ми розробили чудову та захоплюючу традицію, яка робить особливим святкування Нового Року. Цілий місяць ми малюємо картки з датами останнього місяця року, починаючи з 1 грудня і закінчуючи 31 грудня. Ми вішаємо ці листівки на довгій нитці у вітальні, прикрашаючи кожну оригінальними малюнками. Ми малюємо різні зимові малюнки: сніжинки, ялинку, сніговиків, новорічні іграшки, морозні вікна тощо. Коли всі листівки знаходяться на своєму почесному місці, починаються веселощі.

Кожна картка містить конкретне завдання, яке необхідно виконати в день, який позначений певним числом. Наприклад, 1 грудня сім’я малює картинки на зимову тему, 2 грудня ми робимо саморобні прикраси на ялинку, а 3 грудня граємо в різдвяні ігри. Крім того, є й інші захоплюючі завдання: приготувати разом з мамою та бабусею святковий торт, прикрасити свою кімнату до свята, вирізати сніжинки та приклеїти їх до вікон. Є також завдання, які потрібно зробити на вулиці: зробити сніговика, прогулятися зимовим лісом на лижах, поїхати всією сім’єю на каток, зробити снігову фортецю та пограти в сніжки. Так проходить кожен день місяця.

Ми з родиною любимо цю захоплюючу традицію, і повторюємо її щороку. І очікування Нового року стає для нас казковим, незвичним і чудовим святом. Такі теплі і добрі традиції обов’язково об’єднають будь-яку сім’ю, внесуть доброту та дружбу в наші стосунки. Та й дорослі ненадовго повертаються до дитинства.

Додатковий матеріал до теми “Сімейні традиції англійською”: