Глобальне потепління

Глобальне потепління англійською

2 хвилини читання

Перед нами нависла одна з найнебезпечніших загроз за всю історію – глобальне потепління. Пропоную ознайомитись з твором “Глобальне потепління англійською”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему.

Global warming:

One of the most important concerns of our day is global warming, for which no remedy has yet been discovered. Nonetheless, the causes of the rise in lower-atmosphere air temperature have long been understood.

A variety of natural and human factors have contributed to this. Volcanic eruptions, which release a lot of heat and carbon dioxide into the atmosphere, are one of the earliest. Increased solar activity, as well as steam rising over the seas, amplify this impact. However, human activity is the primary cause of global warming.

The very presence of people on Earth, as well as their fast growth, has already wreaked havoc on our planet’s natural system. We began to actively use the available oxygen in the atmosphere to breathe, which resulted in the release of carbon dioxide into the atmosphere, contributing to the greenhouse effect.

Then mankind launched a vast deforestation campaign. And, as we all know, trees are the primary greeners of our world since they provide the finest oxygen.

Our forefathers have progressed beyond the usage of natural resources. They have established a great number of diverse businesses, all of which release dangerous compounds into the environment. They ran on oil and coal, and there were a lot of cars on the road.

Naturally, the outcome of this treatment of nature has not taken long. The earth’s climate has shifted, and ozone holes have emerged in the atmosphere. Because of rising temperatures, the glaciers melted, the fresh water supply decreased, and the oceans breached their banks.

Nobody knows what will happen next. However, the fear of extinction now hangs alarmingly over humanity, and only our awareness and active effort to rescue our home planet can prevent catastrophe.

Глобальне потепління:

Однією з найважливіших проблем сучасності є глобальне потепління, від якого поки що не знайдено жодного засобу. Проте причини підвищення температури повітря в нижніх шарах атмосфери давно зрозумілі.

Цьому сприяло безліч природних та людських факторів. Одними з ранніх є виверження вулканів, які викидають в атмосферу велику кількість тепла та вуглекислого газу. Підвищена сонячна активність, а також пара, що підіймається над морями, посилюють цей вплив. Проте головною причиною глобального потепління є діяльність людей.

Сама присутність людей на Землі, а також їхнє швидке зростання вже внесли хаос у природну систему нашої планети. Ми почали активно використовувати кисень для дихання, що призвело до викиду в атмосферу вуглекислого газу, що сприяє виникненню парникового ефекту.

Потім людство розпочало масштабну кампанію з вирубування лісів. А, як ми всі знаємо, дерева – головні помічники з озеленення нашого світу, оскільки вони постачають найкращий кисень.

Наші пращури не обмежилися використанням природних ресурсів. Вони створили безліч різноманітних підприємств, кожне з яких викидає у навколишнє середовище небезпечні речовини. Вони працювали на нафті та вугіллі, а на дорогах було багато автомобілів.

Природно, результат такого поводження з природою не забарився. Клімат Землі змінився, у атмосфері з’явилися озонові діри. Через підвищення температури розтанули льодовики, зменшилися запаси прісної води, а океани вийшли з берегів.

Ніхто не знає, що буде далі. Проте страх вимирання тепер тривожно висить над людством, і лише наша проінформованість та активні зусилля щодо порятунку рідної планети можуть запобігти катастрофі.

Додатковий матеріал до твору “Глобальне потепління англійською”: