//

The Passive

1 хвилина читання

В звичайному реченні в англійській мові предмет речення виконує дію і об’єкт ніби отримує її, в пасивному реченні (The Passive) все навпаки: об’єкт виконує дію, а предмет речення «отримує» її. The Present Simple Passive Пасивні речення відводять нашу увагу від агента (особи або предмет,…

Детальніше
//

Вживання форм пасивного стану

2 хвилини читання

Речення з дієсловом-присудком у формі пасивного стану вживаються в англійській мові (як і в українській) тоді, коли головний інтерес для співрозмовників становить особа або предмет, на які спрямована дія (об’єкт дії), а не той, хто виконує дію (суб’єкт дії), як у реченнях з дієсловом…

Детальніше
//

Конструкції з дієсловом у пасивному стані

1 хвилина читання

В даній статті ми розберемо конструкції з дієсловом у пасивному стані. Коли дієслово приймає два додатки — непрямий та прямий, будь-який з цих додатків може бути підметом у реченні з дієсловом у пасивному стані. Порівняйте такі речення: The teacher told us many interesting stories…

Детальніше
//

Утворення часів пасивного стану

2 хвилини читання

Утворення часів пасивного стану відбувається за допомогою допоміжного дієслова to be у відповідному часі активного стану і дієприкметника минулого часу (Past Participle) відмінюваного дієслова. Пасивний стан на відміну від активного має не чотири, а три групи часів: Indefinite, Continuous і Perfect; часи Perfect Continuous,…

Детальніше