Деякі правила пунктуації в англійській мові

Вживання більшості розділових знаків в англійській мові істотно не відрізняється від норм, прийнятих в українській мові. Помітні відмінності спостерігаються лише у вживанні коми. Кома в…

Узгодження часів (Sequence of tenses)

В англійській мові існує певна залежність вживання часу дієслова-присудка підрядного речення від часу, в якому стоїть дієслово-присудок головного речення. Це правило називають правилом узгодження (або…