Здорове харчування

Здорове харчування англійською

1 хвилина читання

Пропоную ознайомитись з твором “Здорове харчування англійською”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему. Та перед цим погляньмо на словничок:

  • nutrition – харчування
  • self-esteem – самооцінка
  • diversified – різноманітний
  • pollutants – забруднюючі речовини
  • application – додаток
  • overweight – надлишкова вага
  • excessively – надмірно

Healthy eating:

In recent years, people have had the chance to eat healthfully, and most significantly, they have realized the value of proper nutrition for their overall well-being. In addition, someone who eats well seems younger, is more attractive, maintains a healthy weight, and has more self-esteem.

The primary idea of healthy eating is that food should be diversified, free of chemicals and other pollutants, and of course, delicious. Meals should be eaten five to six times per day, but make sure you just consume a small amount each time. On your phone, you can utilize different calorie-counting applications, especially if you are overweight. Additionally, it is advised that food shouldn’t be excessively hot or too cold.

Vegetables, fruit, berries, honey, nuts, and fish are the healthiest food. The worst for you include salt, mayonnaise, sausages, sweets, and crisps. This does not imply that you must fully avoid eating them, only that you must do it as infrequently as possible.

It is important to combine a healthy diet with exercise or just an active lifestyle.

Здорове харчування:

В останні роки люди отримали можливість харчуватися здоровою їжею, і, що особливо важливо, вони усвідомили цінність правильного харчування для свого здоров’я. Крім того, той, хто добре харчується, виглядає молодшим, привабливішим, підтримує здорову вагу і має вищу самооцінку.

Основна ідея здорового харчування полягає в тому, що їжа повинна бути різноманітною, вільною від хімікатів та інших забруднювачів, і, звичайно, смачною. Їжу слід вживати п’ять-шість разів на день, але стежити за тим, щоб кожного разу споживати лише невелику кількість. На телефоні можна використовувати різні додатки для підрахунку калорій, особливо якщо ви маєте надлишкову вагу. Крім того, рекомендується, щоб їжа не була надмірно гарячою або занадто холодною.

Овочі, фрукти, ягоди, мед, горіхи та риба є найкориснішою їжею. Найшкідливішими для вас є сіль, майонез, ковбаси, солодощі та чіпси. Це не означає, що ви повинні повністю відмовитися від їх вживання, а лише те, що ви повинні робити це якомога рідше.

Важливо поєднувати здорове харчування з фізичними вправами або просто активним способом життя.

Додатковий матеріал до твору “Здорове харчування англійською”: